Australien lättar på reglerna vid bloddonation för män som har sex med män(MSM). Ändringarna gick igenom i söndags, men offentliggjordes redan förra året. De nya riktlinjerna innebär att MSM får donera blod om de haft sex med en och samma partner eller levt i celibat under tre månader, ner från de tidigare tolv.

Men det nya förslaget får ändå kritik för att vara fortsatt diskriminerande. Rodney Croome, som jobbar för hbtq-organisationen just.equal, menar att man måste gå ett steg längre.

– För att bli av med diskrimineringen och öka mängden friskt blod, borde Australien anpassa sig efter den nya modellen vid bloddonation som innebär att man gör en individuell screening och inte baserar risken på vilket kön ens partner har.

Den modell som Croome nämner införde Storbritannien i december och det är även så man gör i USA.

I Sverige utreder man frågan

Hösten 2018 påbörjade Socialstyrelsen en översyn vad gäller MSM och bloddonation i Sverige. När QX kontaktar Socialstyrelsen om hur arbetet går, var planen att ett ärende skulle vara klart till regeringen 2020, men att det har försenats för att ”vi behövde ha en fortsatt dialog med vårdens professioner om effekterna av förslagen och genomföra ytterligare hälsoekonomiska analyser.”

Ärendet skickades ut i mars 2020, men på grund av covid har allting tagit längre tid och remisstiden förlängdes till september 2020.

– Det innebär att även det planerade beslutsdatumet och den föreslagna tiden för ikraftträdande behöver skjutas fram, säger Carina Nägling på Socialstyrelsen.