Migrationsdomstolen i Göteborg har beviljat en asylsökandes flyktingstatus, baserat på att hon är transperson. Personen har tidigare fått avslag från Migrationsverket, men beviljas nu uppehållstillstånd och arbetstillstånd i tre år.

Fallet har prövats av rätten och där har man tagit hänsyn till de förhållanden som finns i både Irak och Kuwait, de ställen dit en asylsökande skulle kunna ha återvänt till, men risken för förföljelse, trakasserier och hot bedöms vara stor i båda länderna.

Enligt domstolen är det ovanligt att asylsökande åberopar könsidentitet som skyddsskäl. Men rätten var enig i sin bedömning av kvinnans berättelse. Hon skulle inte ha möjlighet att berätta öppet om sin bakgrund vid ett återvändande och inte heller få skydd från myndigheter.