Den nya jämställdhetsministers Märta Stenevi (Mp), som även har ansvaret för hbtqi-frågor i regeringen, meddelade idag att Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) blir den elfte myndigheten att utses till att vara ”hbtqi-strategisk”.

– Myndigheten ansvarar för ett flertal frågor som är angelägna för hbtqi-personers lika rätt till privat- och familjeliv. Det är därför ett viktigt steg att de nu får ett tydligare ansvar för att arbeta med hbtqi-frågor, säger hon i ett pressmeddelande

En myndighet som utsetts till att vara hbtqi-strategisk skall ”främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, lönsidentitet eller könsuttryck.” Regeringen formulerar uppdraget som att de skall integrera hbtqi-perspektiv i deras ”arbetet mot sina målgrupper såsom andra myndigheter, medborgare, företag, kommuner och regioner.”

På myndighetens nätsida formuleras dess främsta ansvarsområde handla om att ”barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar.”

De arbetar med och övervakar familjerättsliga frågor, adoptioner liksom familjerådgivning och föräldraskapsstöd. Myndigheter har även en sida med kunskapsstöd till domstolar och andra myndigheter som handhar surrogatarrangemang i utlandet.

Sedan tidigare har tio myndigheter utsetts till att även vara hbtqi-strategiska: Barnombudsmannen, Diskrimineringsombudsmannen, Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk.