När det i en dokumentärfilm i höstas för andra gången lät som att Påven gav sitt stöd till samkönade partnerskap väckte det nya förhoppningar bland mer liberal krafter inom den katolska kyrkan.

Men under måndagen kom ett förtydligande från Vatikanen som kan sammanfattas med att Gud älskar ”syndaren” men inte ”synden”. Uttalanden undertecknade av den spanske jesuiten Luis Ladaria Ferrer och ärkebiskopen Giacomo Morand är skrivna som svar på en fråga om kyrkan har rätten att välsigna en förening mellan två personer av samma kön.

De två, med stöd av Påven, svarar bland annat att välsignelser tillhör sakramenten. Det är, menar de, därmed inte lagligt enligt kyrkans ordning att välsigna ”relationer, eller partnerskap, ens de trofasta, som innefattar sexuella kontakter utanför äktenskapet.”

”Dessutom, då välsignelser av människor står i relation till sakramentet, kan inte välsignelse av homosexuella parrelationer anses legitima.” Detta eftersom det ”är en slags imitation av, eller analogt med, välsignelsen av bröllopsakten mellan mannen och kvinnan förenade i äktenskapets sakrament.”

Vatikanen slår fast att det ”absolut inte finns någon grund att se homosexuella parrelationer ”på något som helst sätt som detsamma eller eller ens i närheten analogt med Guds plan för äktenskapet och familjen”.

Efter att ha tydliggjort att homosexuella med respekt och med känslighet skall välkomnas till kyrkan så sätts gränsen. Kyrkan påminner om att Gud aldrig slutar att välsigna alla sina pilgrimer, ”men han välsignar inte och kan inte välsigna synd: han välsignar den syndiga människan, så att han kan förstå att han är en del av hans plan för kärlek och möjliggöra att låta sig förändras av honom.  De facto tar han emot ”oss som de vi är, men lämnar oss aldrig så som vi är”.

Men Påvens stöd innebär det ett definitivt stopp för såväl äktenskap som kyrklig välsignelse av partnerskap för samkönade par.