Ekot berättar idag i sina morgonsändningar att ytterligare sex brottsutredningar pågår hos Södermalmspolisen i Stockholm mot den tidigare anställde på RFSL Stockholm som står åtalad för sex fall av våldtäkt och två av sexuellt ofredande mot asylsökande hbtq-personer som kontaktat mannen för att få stöd under sin asylprocess.

De nya brottsutredningar som pågår inleddes efter att ytterligare polisanmälningar lämnats in under mars och februari i år och gäller ett fall av misstänkt våldtäkt och fem av sexuellt ofredande.

Rättegången mot mannen gällande de åtta fallen av våldtäkt och sexuellt ofredande inleds på tisdag.