Under måndagen utdelade Hiv-Sverige sin utmärkelse Heders-Red Ribbon på Clarion Hotel i Stockholm.
Det årliga evenemanget hålls i samband med den internationella ljusminnesdagen, International Aids Candlelight Memorial Day.
I motiveringen till utmärkelsen som mottogs av författaren och mångårige hiv-aktivisten Steve Sjöquist står det:
Steve Sjöqvist är en eldsjäl som brinner för hivpositivas rättigheter skall uppmärksammas.
Han har oförtrutet under många år kämpat med att sprida kunskap, förståelse och synliggjort hivpositiva.
Med föreläsningar, författarskap och framför allt en mycket stor och osjälvisk öppenhet har han skapat förutsättning till attitydförändringar.
Detta har lett till att enskilda personer som lever med hiv har givits en bättre vardag där ”hemligheten” blivit mindre tung att bära.
Dessutom har hans enträgna arbete givit organisationer och enskilda personer som jobbar med hiv frågor större möjlighet att göra sig hörda och påverka både beslutsfattare och enskilda medborgare i samhället.

Vid ceremonin kunde Sjöquist ta emot ett diplom och en medalj designad av Michaela de la Cour.

Läs mer om International Aids Candlelight Memorial Day här