En ny hiv-behandling som innebär att man bara behöver behandlas sex gånger per år, istället för 365 dagar om året, finns nu i Sverige.

– Det här är en väldigt positiv utveckling och jag tror vi kommer se fler typer av liknande hiv-behandlingar med långverkande läkemedel på sikt. I nuläget är den ganska dyr jämfört med standardbehandling, men det kommer bli billigare när fler aktörer tar fram liknande behandlingar, säger Magnus Gisslén, professor vid Göteborgs universitet och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Magnus Gisslén, professor vid Göteborgs universitet och överläkare på infektionskliniken på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

90-90-90 målet, innebär att 2020 skulle 90 procent av alla som lever med hiv vara diagnostiserade, av dem skulle 90 procent gå på behandling och 90 procent av de som behandlas ska ha så låga virusnivåer att de inte är mätbara. Sverige var först i världen med att uppnå detta mål och därför har man valt att sätta upp nya mål för hiv-positiva. Att öka deras livskvalitet bland annat.

En av de saker som kan bidra till ökad livskvalitet är själva HIV-behandlingen. Idag behandlar man sin hiv genom att ta tabletter varje dag, men en studie visar att 55 procent kan tänka sig en annan behandling och att den dagliga medicineringen fungerar som en ständig påminnelse om ens hiv-status. Studien är gjord av ViiV Healthcare och är den största globala som hittills gjorts av företaget. Närmare 2400 har deltagit i rapporten.

De här siffrorna använde sig läkemedelsföretaget ViiV/GSK av, som fått godkänt att påbörja försäljning av en långverkande injicerbar HIV-behandling. Istället för behandling 365 dagar om året, kommer det nu räcka med sex dagar per år.
Behandlingen förskrivs som vanligt av HIV läkare och finansieras som befintlig HIV behandling och ingår i högkostnadsskydd. 

– Behandlingen passar vissa bättre än andra såklart. Man får till exempel inte ha haft någon behandlingssvikt sedan tidigare, där resistens har utvecklats mot tidigare hiv-behandlingar. Då bör man oftast inte påbörja den här behandlingen. Sen innebär den här behandlingen att man måste komma till sjukhuset sex gånger per år, istället för två gånger om man går på tabletter, säger Magnus Gisslén.

Varför måste man komma till sjukhuset oftare?
– Därför att behandlingen ges som intramuskulära injektioner och det får bara sjuksköterskor göra.

Vad är viktigt att tänka på om man övergår till den här behandlingen?
– Det är extremt viktigt med följsamhet. Om man missar ett besök, och inte får sina planerade sprutor finns stor risk att resistens mot behandlingen utvecklas. Därför är det viktigt att de som står på den nya långverkande behandlingen kan komma in varannan månad för att få sina injektioner.

Magnus Gisslén berättar dock att det inte kommer innebära att man får byta behandling hursomhelst. I alla fall inte i början.

– Det är viktigt att en individuell bedömning görs där tidigare behandlingshistorik och fördelar respektive nackdelar med olika behandlingar för den enskilde patienten vägs in. Dessutom bör kostnadsaspekten vägas in, något som betonas i våra nationella behandlingsriktlinjer.

Behandlingen har samma skydd som tablett-behandling.