Igår föll domen mot en 56-årige mannen som begått flera våldtäkter samtidigt som han jobbat på RFSL Stockholm. Övergreppen skedde i RFSLs lokaler och offren hade sökt sig till mannen för att få hjälp med sina asylprocesser. Mannen dömdes till fyra år och sex månaders fängelse för våldtäkt vid fem tillfällen och för sexuellt ofredande vid två tillfällen.

När QX kontaktar Dana Bazgir, målsägarbiträdet för två av offren, säger han att offren är lättade över att domen meddelats.

– Målsägandena har bedömts som trovärdiga och deras berättelse har tillmätts ett högt bevisvärde samt att deras berättelse får stöd av vittnen och annan stödbevisning. Målsägandena har upplevt hela processen som oerhört påfrestande och är lättade över att dom meddelats. Vi är i huvudsak nöjda med att den tilltalade dömdes även om vi önskar att påföljden skulle ha varit strängare.

Han fortsätter.

– Den som dömdes stod åtalad för flera fall av våldtäkter och sexuella övergrepp. Han frikändes dock på en punkt (en våldtäkt). Vi tycker det är beklagligt att den dömde frikändes på den punkten då vi anser att bevisen även i den delen var robust.