Det var flera Öppna Moderater från Dalarna som skrivit en motionen, som löd: ”Öppna Moderaterna ska arbeta för att Moderaterna under inga omständigheter ska ha något samarbete med Sverigedemokraterna på någon politisk nivå”.

I handlingarna som QX har tagit del av från stämman, står det att ”motionen anses vara besvarad”, men efter en lång diskussion under årsmötet valde man att rösta och motionen röstades ned med stor majoritet. Men det är inte första gången som den här frågan tas upp bland Öppna Moderaterna.
2017 hade man en liknande motion, som också röstades ned.

– Stämman landade i ett avslag återigen efter att vi haft en lång debatt. Huvudskälen att vi landar i avslag är följande två. Öppna Moderater har inte möjlighet att bestämma vilka dialoger som förs på alla nivåer inom Moderaterna. Och som att-satsen nu är skriven skulle det till exempel innebära att Moderaterna som parti inte skulle kunna genomfört alla de positiva förändringar som man fått igenom nu under covid-19 pandemin. Dessa satsningar har gått igenom tack vare att den samlade oppositionen har röstat för det och i det innefattas ju både SD och V ju just nu, säger Kim Nilsson, ordförande Öppna Moderaterna.

Det går alltså att anta att ni ser fler fördelar än nackdelar med att öppna för ett samarbete med SD?
– Det är inte ett korrekt antagande. Vi kommer agera om våra moderata politiker försämrar för hbtq-personer och kommer fortsätta reagera oavsett vilken konstellation som politikerna ingår i. Senast kritiserade vi Moderaterna i Köping där man sitter i styre tillsammans med S, V och L. Däremot kan vi inte säga vilka som Moderaterna politiker får diskutera med.

Är det en vattendelare inom Öppna Moderaterna, samarbete med SD?
– Nej det skulle jag inte säga. Stämmans beslut blev entydigt och med en klar majoritet avslogs motionen på grund av de skälen jag nämnde tidigare.