Vi helgens årsmöte med organisationen Hiv-Sverige valdes Elisabeth Flodin till ny ordförande. Hon tar över efter Christina Franzén som lett organisationen i sju år och suttit i styrelsen i 14 år.

Flodin är 57 år och har varit tidigare varit vice ordförande liksom suttit i PG-Västs styrelse. Hon har tidigare bland annat drivit en hotellrörelse och varit ekonomiansvarig på KRIS.

I ett pressmeddelande från Hiv-Sverige säger avgående Christian Franzén att hennes mångåriga engagemang har handlat ”om rättvisa”.
–  Så som personer som levde med hiv blev behandlade på den tiden av samhället och i vissa fall av anhöriga, arbetskamrater och sjukvården väckte en stor ilska i mig. En ilska som jag valde att använda för att få till stånd förändringar.

Några frågor som lyfts under Franzéns ordförandeperiod har varit sexarbetarnas utsatthet, äldre personer som lever med hiv och arbetet för att få bort informationsplikten.

Tillträdande Elisabeth Flodin konstaterar att det fortfarande finns ” mycket att göra för människor som lever med hiv.” Ett arbete som skall bedrivas med föreningens medlemsorganisationer, styrelsen, kansliet ” och alla andra som vill ha ett samhälle där personer som lever med hiv skall kunna leva öppet utan att riskera diskriminering.”

I Hiv-Sverige ingår Brukarföreningen Stockholm, Convictus, Positiva Gruppen Syd, Positiva Gruppen Väst, RFHL, Riksförbundet RFSL och Stiftelsen läkare mot aids forskningsfond.