Sedan Kajsa Ekis Ekmans bok ”Om könets existens” släpptes i slutet av maj har debatten om könsidentitet och synen på kön blossat upp till en av de största kulturdebatterna. Den har recenserats i flera medier, hyllats och kritiserats. I QX skrev Edward Summanen, sakkunnig på transfrågor i RFSL, ”alldeles för mycket är hittepå för att denna bok ska förtjäna att läsas” och i DN menade recensenten att Ekis Ekman missade det som tranrörelsen och feminismen har tillsammans.

Kritikerna har främst riktat in sig på de studier och underlag som Ekis Ekman använder för att styrka sin tes om den nya, destruktiva synen på kön. Bland annat handlar det om källhänvisning till alt-right sidor och att hon lyfter småskaliga studier.

Idag meddelade därför RFSL att de släpper en bok som lyfter 100 fel i ”Om könets existens”. Edward Summanen har tillsammans med Cal Orre, samhällspolitiskt ansvarig på RFSL, hittat vad de menar är faktafel eller delar av citat som utelämnats och sammanställde en lista.

– Det är obegripligt för oss att hon har fått sitta i olika intervjusituationer utan att bli ifrågasatt när boken innehåller så många uppenbara felaktigheter och skeva tolkningar, säger Edward Summanen.