Det var 2009 som ett lagförslag om dödsstraff för homosexualitet först lades fram för parlamentet i Uganda. Förslaget ledde till stor internationell uppmärksamhet och när det röstades igenom i parlamentet i december 2013 hade dödsstraffet ersatts med livstids fängelse. President Museveni godkände lagen februari 2014. Fem månader senare underkändes den eftersom det hade varit för få på plats vid omröstningen.

2019 var det dags igen. Förslag kom från den före detta etikministern Simon Lokodo om att driva igenom förslaget igen, denna gång med dödsstraff, men inget förslag las fram.

Nu har förbudet kommit in en helt annan väg. Sedan 2015 har parlamentet diskuterat en utvidgad lag mot olika typer av sexualbrott. Det lagförslag som röstades igenom av parlamentet i måndags kväll innefattar ett mycket stort antal punkter, som förbud mot barnäktenskap, incest, och att sprida sexuella filmer på sociala medier. Diskussionen i parlamentet handlade i huvudsak om den paragraf som skulle göra det möjligt att ändra sig under en sexakt, att dra tillbaka ett initialt samtycke. Den paragrafen togs också bort i slutändan.

Det mesta som den här lagen tar upp är redan olagligt i Uganda. Men i flera fall har förbuden utvidgats. Det blir till exempel nu förbjudet att betala för sex, och inte bara som tidigare, att sälja sex.

Samkönat sex är redan förbjudet enligt en lag från 1950, med ett tillägg från 2000 som också kriminaliserade sex mellan kvinnor.  I den straffskalan finns livstidsstraff med. Det är dock inte så många som döms enligt den lagen. Vanligt är istället att polisen trakasserar homosexuella genom att arrestera dem för att bryta mot corona-restriktioner eller helt enkelt för det som kallas ”loitering”, som kan vara att man hänger i ett köpcentrum.

Olikkönade par kan också redan nu dömas till sju års fängelse för ”gross indecency” för oralsex och analsex.

Paragraf 11 i den nya lagen handlar om ”onaturligt sex” vilket specificeras som antingen sex med samma kön eller djur, samt analsex för olikkönade. Straffet enligt den nya lagen för samkönat sex är 10 års fängelse.

SMUG oroar sig i ett uttalande för att lagen kommer att ytterligare spä på den redan allvarliga homofobin i Uganda och leda till ökat våld mot och diskriminering av HBTI-personer. Man nämner särskilt risken för så kallade ”correctiv rape” då lesbiska kvinnor våldtas av män i syfte att omvändas till heterosexualitet, och även andra former av våld.

Liksom tidigare lagförslag mot homosexualitet i Uganda har detta förslag inte lagts fram av regeringen utan av en parlamentsledamot. Denna gång var det ordföranden för parlamentets kvinnoförbund (Uganda Women Parliamentary Association UWOPA) Monica Amoding som la fram förslaget.