Under 2021 har det uppmärksammats om flera fall i Europa om hatbrott riktade mot personer inom regnbågsgruppen (HBTQ+). I Belgien blev en man tidigare i år misshandlad på grund av sin sexuella läggning och i Riga avled en man på grund av brännskador han fått efter en attack riktad mot honom på grund av hans sexuella läggning. Det är helt oacceptabelt.

Den homofobi, hat och hot som man ser runt om i Europa och som riktas mot Regnbågsgruppen måste stävjas, och det är nu. Den 17 maj är det den internationella dagen mot homo- och transfobi. Dagen är till för att lyfta medvetenheten om den diskriminering som homosexuella, bisexuella och transpersoner utsätts för. En dag som vi gärna hade sluppit uppmärksamma men som tyvärr fortfarande behövs.

Att homosexuella och andra ur regnbågsfamiljen förföljs, hotas och till och med mördas på grund av sin sexuella läggning innebär att EU har misslyckats i sina mest grundläggande principer. De värderingar som den Europasamarbetet bygger på är principen om alla människors lika rätt och värde, människans okränkbara värdighet och jämlikhet. Värderingar som vi ännu inte lever upp till.

Vi i Centerpartiet tar det som drabbar regnbågsgruppen, både i Sverige och Europa, på största allvar. Tillsammans måste vi vända utvecklingen. Det behövs förebyggande insatser på flera nivåer för att trygga homosexuellas säkerhet.

  • Utbildning för polis, sjukvård och sociala myndigheter för att förmedla kunskap om hur hatbrott som drabbar Regnbågsgruppen uppmärksammas och hanteras
  • Öka resurserna till rättsväsendet för att säkerställa att de som begår hatbrott också döms
  • Stärk personskyddet för de som drabbas av hatbrott på grund av sin sexuella läggning
  • Asylmigrationen bör inkludera personer som flyr förtryck på grund av vem de älskar

Centerpartiet står upp för alla människors rätt att älska den man vill. Lösningen på världsproblemen är inte mindre kärlek. Oavsett var det sker kommer vi alltid att strida för att du ska ha samma rättigheter oavsett vem du älskar.