Sverige trampar fortfarande vatten, med en 7:e plats bland Europas stater i det årliga Rainbow Europe Map som klassar vilka länder som bäst lever upp till ILGA Europas mätpunkter av lagar och regler för hbtqi-personer och vad länderna inte lever upp till.

Årets poängbedömning beskrivs av ILGA-Europa som en besvikelse, eftersom det skett få positiva förändringar sedan 2020.
– Jag är mycket bekymrad över att behöva rapportera en närmast total status quo när det gäller hbtqi-rättigheter och jämställdhet, speciellt nu när det är så pass kritiska tider för hbtqi-samhället. säger Evelyne Paradis i sin kommentar till Rainbow Europe Map 2021Under de senaste åren har vi sett ökad politisk repression riktad mot hbtqi-personer, en markant ökning av ekonomiska svårigheter, och hur hbtqi-fobi sprids på gatorna och online över hela regionen. Mot dessa bakslag behöver regeringarnas respons bli bättre och innehålla konkreta åtgärder så att människor känner sig mer skyddade, inte mindre. Hbtqi-personers mänskliga rättigheter kan helt enkelt inte vara någon som släpps för att omständigheterna blivit mer utmanande.

Rainbow Map Europe 2021 pekar på att arbetet för att stärka hbtqi-personer i lagar och regler stannat upp under de senaste 12 månaderna. Bland annat nämns Sverige, Danmark och Finland som exempel på detta. Poänglistan som omfattar frågor om diskriminering, familj, hatbrott, frågor kring transpersoners juridiska och medicinska rättigheter, mötes- och organisationsfrihet liksom asylfrågor.

Sverige halkar efter tydligast när det handlar om lagar och regler kring intersexuella, icke binära liksom kring transpersoner. Även det att Sverige inte har ett lagligt förbud mot omvandlingsterapier och har kvar strikta regler kring blodgivning, inte har ett automatiskt erkännande av partnern till den som föder barn som juridisk förälder, bristande planer mot hatbrott liksom brister när det gäller hanteringen av asylsökande hbtqi-personer. Totalt får Sverige 65% på 100%-skalan.

Toppar gör återigen Malta som får ca 94%, följt av Belgien med ca 74%, Luxemburg 72%, Portugal ca 68% och Norge på ca 67%, följt av länderna med omkring 65% där förutom Sverige även Finland och Spanien landar. I övriga Norden hamnar Danmark på 64% och Island på 54%.

Värst i Europa är Azerbajdzjan som bara lyckas med att nå upp till 2%. De 2 procenten får de eftersom landet i sina lagar har inskrivet yttrandefrihet och inte har ett uttryckligt förbud mot blodgivning för homo-bisexuella. Näst sämst i Europa är Turkiet följt av Armenien och sedan Ryssland. Till skillnad från i t.ex flera sport- och i Eurovisionsammanhang räknas inte Israel till Europa inom hbtqi-rörelsen utan ingår där i ILGA Asia.

Europa som helhet når upp till 38% av de reformer som ILGA Europa vill se, medan EU-länderna klarar sig bättre och landar på 48%.