I lördags fick Hbt-liberalerna en ny ordförande, Carl Otto Engberg.

– Jag känner mig hedrad och är stolt över att få bli ordförande, jag är stolt över förbundets historia inom hbtqi-frågor. Vi har varit en reform-motor under de fyra decennier vi funnits, och vi vill fortsätta vara det. Men vi inte hade kommit dit vi är idag utan förebilder som Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson som gått före, säger han till QX.

28 mars sade Liberalerna ja till att samarbeta med SD för att Sverige ska få en borgerlig regering. Eftersom Hbt-liberalerna är ett fristående förbund menar Carl Otto Engberg att man kommer vara tydlig mot Liberalerna att de aldrig får kompromissa vad gäller rättigheter för hbtqi-personer.

– En av våra viktigaste uppgifter har varit att driva hbtqi-sakfrågor framåt. Det kommer vi fortsätta med. I och med detta anser jag att förbundet fått ytterligare ett nytt viktigt syfte och det är att stå upp för de här regnbågsfärgade linjerna vi dragit, det får aldrig ske några övertramp på dessa. Och om det skulle ske kommer vi vara de första att säga ifrån.

Han fortsätter.

– Liberalerna har tagit ett nytt vägval i regeringsfrågan, men vi står fast vid våra värderingar och vill bedriva våra frågor. Det har inte ändrats.

Kan du förstå att många hbtq-personer känner en oro för att rättigheter ska ruckas på i samband med att SD får mer inflytande?
– Jag kan förstå den oron och jag delar den. Den liberala samhällsmodellen utmanas här hemma och på flera platser i västvärlden. Det är tydligt att det tillkommit en ny viktig uppgift för oss.

Vad är viktigast för hbt-liberalerna just nu?
– Vi har flera områden som vi tycker är viktiga, men bland annat jobbar vi mycket med hedersfrågan. Vi behöver fler skyddande boenden för hbtqi-personer och straffskärpningar för brott som begås i hederskontext. Jag har även drivit frågan om psykisk ohälsa inför det här valet, vi ser nog bara delar av den hittills. Det behövs fler mötesplatser och vi måste säkerställa att ungdomsmottagningar är hbtq-certifierade.