Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte QX.

RFSL verkar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka. Vi arbetar för att minska ojämlikheter och orättvisor i världen enligt principen att alla ska med och att ingen ska lämnas utanför. RFSL tror att vi behöver och kan arbeta med flera grupper samtidigt och att en bättre värld bara är möjlig om vi siktar på hållbar utveckling för alla.

RFSL är också en feministisk organisation. Det innebär bland annat att vi arbetar aktivt för att synliggöra maktordningar mellan könen. Vi strävar efter att synliggöra och förändra patriarkala strukturer, såväl i samhället i stort som inom vår egen organisation.

Vi arbetar för att alla som drabbas av hetero- och cisnormer, liksom av patriarkala och rasistiska strukturer, ska kunna leva hela och lyckliga liv i enlighet med vad de själva önskar (utan att skada andra). I detta arbete kan ingen lämnas utanför och solidaritet är en självklarhet. Att lesbiska som tidigare exkluderades från feministiska sammanhang nu gör samma mot transpersoner är historielöst. RFSL står för en bred intersektionell feminism baserad på respekt och rätten till självidentifikation. Vi vinner aldrig genom att exkludera och definiera ut varandra.

Slutligen tror vi inte att någon tjänar på att marginaliserade grupper ställs mot varandra, RFSL är fyllt av lesbiska, bögar, bisexuella, queera, transpersoner och intersexpersoner som jobbar tillsammans för att stärka hbtqi-personers rättigheter och livsvillkor.