Omvärlden har missat ambitiösa åtgärder för att stoppa hiv-smitta och förbättra tillgång till medicinering. Det globala målet att AIDS-pandemin ska vara slut 2030 är därför väldigt svårt att uppnå om inte drastiska åtgärder införs, menar FN.

Förra året visste 84 procent av hiv-smittade att de bar på viruset, och av de hade 87 procent börjat ta mediciner. Av de som tog mediciner hade 90 procent omätbara värden, visar en rapport från UNAIDS.

Målet till 2020 var att samtliga av dessa siffror skulle vara 90 procent, men FN säger att pandemin har påverkat resultaten.

”Tiden rinner ut för de globala målen att se slutet på AIDS-pandemin till 2030. Att vi inte lyckas med 2020 målet betyder att nänniskor dött: sedan 2016 har ytterligare 3,5 miljoner människor fått hiv, ytterligare 820 000 människor har dött av AIDS-relaterade sjukdomar, bara för att vi inte nådde målen.

Minskar i delar af Afrika, ökar i delar av Europa och Asien

Nya infektioner har minskat globalt, hela 43 procent i östra och södra Afrika. Samtidigt har det ökat i östraeuropa och centralasien. Antalet har även ökat i Latinamerika och mellan- och norra delarna av Afrika.

Män som har sex med män, transkvinnor, sexarbetare och de som tar droger är de som drabbas i de flesta fallen. Av nya infektioner, står de för 43 procent.

Även om man är skeptisk till att nå målet till 2030, ser man positivt på att nya infektioner och antalet dödsfall fortsätter att minska globalt.