Under våren har ledningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus (ALB) meddelat att stopphormoner och könskonträr hormonbehandling ska sluta förskrivas patienter med könsdysfori under 18 år. Undantag gäller enbart inom ramen för klinisk studie. För att få delta i en sådan studie kommer det att krävas ett domstolsbeslut för att säkerställa personens mognadsgrad. Ännu finns dock inga sådana studier igång. Det här beslutet går också emot socialstyrelsens rekommendationer som är baserad på internationella behandlingsriktlinjer samt beprövad erfarenhet. I presentationen av sina nya riktlinjer erkänner ALB att det är grundat i den senaste tidens uppmärksamhet av transvården för barn och unga. Det är alltså ingen ny upptäckt som legat till grund till beslutet, utan det mediadrev mot transpersoner och transpersoner rättigheter som vi bevittnat den senaste tiden. Det är inte en slump att unga transpersoners rättigheter begränsas i Stockholmsregionen kort efter att liknande beslut tagits i Storbritannien (vilket upphävdes i ett senare domslut) och i delstaten Arkansas i USA. Det är ett resultat av ökade högerkonservativa och transexkluderande radikalfeministiska politiska åsikter.

Hormonbehandling ges inte ut oaktsamt. Innan eventuell behandling kan komma att planeras görs en utredning av ett team innefattande barnpsykiater, barnpsykolog och senare barnendokrinolog, vilket inte är någon skyndsam process. För barn och unga som inte ännu kommit in i puberteten följer teamet personens utveckling och det är först när personen når pubertetsstarten som stopphormoner erbjuds OM de anses nödvändiga. Stopphormoner pausar puberteten och effekten är reversibel. Alltså, slutar en ta dom kommer puberteten att kicka igång som vanligt. Stopphormoner ger patienten och dess anhöriga tid att både mogna och tänka över beslutet om könskonträra hormoner vilket i regel inte ges ut innan 16 års ålder. Tillgången till dessa är väldigt viktiga för unga med könsdysfori. För precis som att en hormonbehandling resulterar i vissa irreversibla effekter, resulterar också puberteten i irreversibla effekter. Effekter som i värsta fall kan orsaka ett livslångt onödigt lidande för de med könsdysfori. Den psykiska ohälsan hos unga transpersoner är skrämmande hög. 57% av unga transpersoner i åldrarna 15-19 år har övervägt att ta sitt liv det senaste året. 35% av unga transpersoner i åldrarna 15-19 år har någon gång försökt att ta sitt liv.

Unga transpersoner tillgång till vård är livsviktig. Vi är nu i en situation där unga människor kommer att nekas vård de behöver. Vi välkomnar studierna och anser att mer resurser ska läggas på forskning kring transpersoners hälsa och välmående. Vården ska dock inte villkoras. Unga transpersoner har rätt till vård oavsett om de vill medverka i en studie eller ej. Det vore vårdslöst att låta högerkonservativa och transfoba vindar innebära att Sverige bryter mot mänskliga rättigheter och barnkonventionen beträffande barns rätt till vård.