”När var hivprevalensen som störst i Sverige?” och ”Hur mycket större är prevalensen av hiv i män som har sex med män-gruppen jämfört med befolkningen i helhet?” är två av de sju frågorna RFSL och RFSL ungdom ställer till partierna. Partierna poängsätts sedan utefter svaren.

Hittills är Vänsterpartiet det parti som fått flest poäng. Fyra och en halv poäng har de skrapat ihop. Miljöpartiet tog två och Moderaterna två och en halv. I morgon är det Folkpartiets tur. På RFSL och RFSL Ungdoms hivblogg finns Vänsterpartiets svar och där hittar man i dag även Tasso Stafilidis berättelse om hur det var att träffa en kille med hiv.