I år är det 50 år sedan den första Prideparaden i Sverige ägde rum. I Örebro samlades då 15 modiga personer på det lokala torget för att stå upp för sina fri- och rättigheter. 50 år senare paraderar årligen tusentals människor av samma anledning – för att sprida kärlek, gemenskap och glädje. Gemenskapen håller oss samman och kan göra oss ännu starkare.

Det är dags att var person inom Regnbågsgruppen och de föreningar som verkar samlar sig dels för att komma framåt och rannsaka sig själva både vad som har gjorts bra och mindre bra. En regnbågsförening ska vara öppen för granskning och inkludering.

Vi i Centerpartiet vill se ett mer sammanhållet och inkluderande regnbågscommunity. Vi vill verka för att det aktivt arbetas med hälsan inom Regnbågsgruppen med förebyggande insatser med samtalsstöd oavsett ålder. Oavsett om det rör sig om fysisk eller psykosocial hälsa eller att få hjälp, råd och stöd ska du få den hjälp du behöver. Centerpartiet vill också se att det utvecklas en kunskapsbank och utbildning så att människor som träffar Regnbågspersoner i sina yrken vet hur de ska agera utifrån kunskap för den enskilda. Det ska inte göras någon skillnad på vem man är attraherad av utan det är varje enskild persons behov som ska stå i centrum.

Vi i Centerpartiet vill se ett mer sammanhållet och inkluderande regnbågscommunity.

Vi behöver sluta upp att kategorisera människor i olika grupper. Istället bör vi använda oss av ett samlingsbegrepp – så som Regnbågsgruppen eller Regnbågsfamiljen – som inkluderar alla som vill vara med. Vi ska sträva efter att alla känner sig välkomnade och inkluderade. Tillsammans ska vi ge kraft åt varje människa att leva det liv hen vill!

Vi får aldrig glömma de 15 personer som för 50 år sedan tog mod till sig och ställde sig på torget i Örebro. De vågade träda fram och stod tillsammans mot hatet! Nu är vi mångdubbelt fler som samlas på gator och torg och vi måste vara lika modiga. Om alla i Regnbågsgruppen samlar sig och står tillsammans och kan föra talan i aktuella frågor ger det en större tyngd gentemot beslutsfattare på olika nivåer. Tillsammans hade vi kunnat vända utvecklingen för det utanförskap som råder för regnbågsgruppen. Tillsammans hade vi kunnat göra det möjligt för homosexuella män att donera blod på samma villkor som heterosexuella. Tillsammans hade vi kunnat stå upp mot hat, hot och trakasserier. Tillsammans kan vi jobba för ett mjukare och mer inkluderande samhälle!