Efter att en reklamskylt från Sverigedemokraterna på Åby travbana väckt starka känslor har man nu valt att täcka över den i god tid innan Pride Racing startar, detta säger Tore Lund, vice ordförande för Åby travsällskap.

– Då tog jag upp den här frågan. Vi fattade beslut på mötet om att se över vår policy kring reklamen runt arenan. Jag personligen har kontaktat centralorganisationen Svensk Travsport för att se över detta. Vi har insett att vi har fått mycket kritik och att det har lett till att frågan om politisk reklam hamnat på agendan, säger han till QX.

Hur länge kommer reklamskylten vara uppe?
– Vår ambition är att skylten ska tas ner tills att Pride Racing startar, då vi naturligtvis inser att det skickar fel signaler. Jag har pratat med våra partners och detta kommer inte att vara ett problem framgent. Skylten kommer att vara borta vid Pride Racing.

Men ni godkände skylten från början?
– Jag tror att detta gick väldigt snabbt. Vi har ett externt bolag som jobbar med vår reklam och ibland har vi inte alltid koll på vad som köps in. I de fallen där det skulle kunna vara kontroversiellt så ska de kontakta oss. Men de och vi har agerat enligt Svenska Travsällskapets policy, men nu när vi fått kritiken och förstått att den kommer väljer vi att agera på den, men nu har vi haft dialog och agerar utifrån det.

Hur tänker ni framåt?
– Åbytravets hållning framåt är att vi inte vill låta några politiska partier annonsera. Vi har även tagit initiativ och påpekat detta till Svensk Travsports centralorganisation, att man ska se över policyn och sina rekommendationer till travbanorna om vad som gäller vid politisk reklam. De har lovat att ta det vidare under hösten.