En förälder efterfrågade en trygg miljö för nyblivna regnbågsfamiljer och ett sammanhang som inte var heteronormativt. Slutresultatet blev de två öppna förskolorna i Johanneberg och Sannegården, som Göteborg direkt skrivit om.

Förslaget fick snabbt över 200 röster, vilket är det som krävs för att ansvarig nämnd ska ta ställning i frågan. Efter ett år gjorde förskolenämnden idén till verklighet och genomförde kompetenshöjande insatser i hela öppna förskolan.

– Alla pedagoger har fått en utbildning i HBTQ-frågor. Den har handlat om allt från miljön till vilka ord vi använder när vi pratar med föräldrarna, berättar Lotta Wahlsten som är rektor för öppna förskolan i centrum och sydväst för Göteborg direkt.

Tog tre år

2018 lämnade man in förslaget och nu har regnbågsfamiljer möjlighet att spendera sex timmar i veckan på de öppna förskolorna, en förmiddag i Sannegården och en eftermiddag i Johanneberg. Alla familjer som har medlemmar som identifierar sig som hbtq får komma med sina barn.

– Tanken är att föräldrarna ska känna att de ingår i en krets och slippa stressen över att vara i minoritet, säger rektorn.

Personalen har utbildats i hur man på bästa sätt bemöter regnbågsfamiljer, till exempel vikten av vilka ord man använder. Det kan handla om att använda mer neutrala begrepp istället för mamma och pappa.

– Regnbågsfamiljerna tvingas ofta utbilda sin omgivning i HBTQ-frågor. Vi vill att de bara ska få vara vanliga föräldrar hos oss, säger hon.