Socialstyrelsen vill se regeringsuppdrag för våldsutsatta hbt-män

Ola Florin, samordnare för våld och brott på Socialstyrelsen är kritisk och ger sin bild av varför det ser ut så här.
– Jag tror det beror mycket på det faktum att våld i nära relationer har tagits upp på ett könsmärkt sätt. Men också att det inte har varit något tryck uppifrån att diskutera våld mot män i nära relationer. Det i sin tur speglar djupt rotade föreställningar om vem som kan vara utsatt för våld och vem som kan utöva våld.

Det faktum att heteronormen aldrig har blivit utmanad på högsta politiska nivå och i styrningen av det här arbetet tror han också är en orsak till varför de våldsutsatta männen blivit osynliggjorda.

Ola Florin tycker därför att Socialstyrelsen behöver få ett särskilt regeringsuppdrag så de får tid och resurser till att ge vägledning till stat, landsting och kommuner. Samtidigt är han självkritisk mot att Socialstyrelsen brister i hbt-kompetens.

Han menar också att det behövs ett enkelt sätt att se på utsatthet, att det måste ske på individnivå oavsett kön, könsidentitet eller sexuell läggning. Ola Florin påpekar att problemet också är samlingsbegreppet ”Mäns våld mot kvinnor” som är kopplat till ett av de jämställdhetspolitiska målen. Och att regeringen tar upp våld mot kvinnor i samkönade relationer som ett särskilt problem i propositionen från 2006. Där skriver man också att mäns våld mot kvinnor är ett mer betydande samhällsproblem än mäns våld mot män.

– Det ena behöver inte utesluta det andra; hbt-perspektivet är inte ett hot mot hetero- perspektivet, säger han.

Ola Florin skulle också vilja se att andra krafter än RFSL gör något, exempelvis landstingen. Han önskar dock att det inte ska behövas alls en dag när hbt verkligen är integrerat i samhället.

– Dessutom finns det redan mycket att lära från arbetet med våldsutsatta kvinnor.

Fredagens seminarium på Pride-House, där Ola Florin deltog hade rubriken ”En annan garderob – om hbt-män utsatta för våld i nära relationer” och anordnades av RFSL, HOPP och BOJ. Frågor som diskuterades var: Hur ser situationen ut? Vilket stöd finns att få i dag? Vad säger Socialstyrelsens riktlinjer och varför försvinner de våldsutsatta männen i handlingsplaner mot våld? De övriga i panelen: Hans Knutagård, universitetslektor socialt arbete, Högskolan i Kristianstad. Peter Söderström, projektledare Frihet från våld, Män för jämställdhet. Sofia Kuno, projektledare, RFSL: s brottsofferjour. Moderator: Sven-Erik Alhem