– Jag har bestämt mig för att sluta viga heterosexuella par, säger Lars Gårdfeldt till P4 Göteborg.

Beslutet kommer mitt i den stora debatten inför kyrkovalet 19 september, huruvida nya präster ska få kunna välja att inte viga homosexuella par.

– Framförallt biskoparna har framträtt i media, på vad jag tycker, ett väldigt anstötligt sätt. Ärkebiskopen och andra biskopar säger att präster måste ha rätt att säga nej till vissa par, säger han i inslaget.

För att en präst ska kunna neka att viga ett par, kan det till exempel handla om att någon är drogad, berusad eller om man tror att ena personen håller på att luras in i äktenskapet.

– Biskoparna framställer det som att det handlar om att kunna avvisa berättigade situationer, medan det i själva verket handlar om att avvisa en hel kategori av människor. Jag kan inte förstå varför det är så viktigt för biskoparna att få prästviga nya, unga präster som på förhand sagt att de kommer arbetsvägra.

Susanne Rappman är biskop i Göteborg stift och menar att biskoparnas uppgift inte är att ta reda på vilka åsikter präster har.

– Biskoparna, i det här fallet, har som uppgift att viga präster. Inte att registrera åsikter i massa olika riktningar. Vi strävar efter att ha omdömesgilla präster. Det vi försäkrar oss om är att man kan möta alla olika typer av människor, med olika sexuella läggningar med respekt, säger hon till P4 Skaraborg.

Men avslutningsvis menar hon att biskopar inte ska vara fångade i någon checklista, de måste ha självständighet.

Därför menar Lars att han ska kunna ha samma möjligheter att neka heterosexuella par.

– Det måste gälla samma sak för mig, som är homosexuell präst. Då får jag säga nej till heterosexuella par.

Till etc.se säger Lars att det är med sorg som han slutar viga heterosexuella, men säger att det är ett val han känner att han måste göra.

En präst kan inte säga nej till någon för att de är romer, för att någon är svart eller sitter i rullstol. Präster kan inte ha sån föraktfull människosyn, för då prästvigs de inte. Förutom i ett fall, om de är föraktfulla mot homosexuella. Då kan de ändå prästvigas. Den ordningen kan inte bestå.