Swietokrzyskie, en region i södra Polen, har tagit bort sin status som ”hbtq fri” zon. Detta efter påtryckningar från EU om att de kommer stoppa stöd till regionen. Beslutet fattades under onsdagen. 25 ledamöter röstade för beslutet, ingen emot och tre avstod.
I måndags slutade även regionen Krakow att vara en ”hbtq fri” zon.

Det var i mitten av juli som EU-kommissionen till slut började ta krafttag mot Ungen och Polens allt hårdare hbtq-retorik och homofobiska lagar. I Ungern hade man infört ”anti-pedofili” restriktioner för att ”skydda unga” vilket innebär att hbtq-material på film och tv inte får ses av minderåriga.

Och i Polen, införde regioner 2019 de så kallade ”hbtq fria” zonerna som till slut kom att täcka en tredjedel av Polen.

EU kommissionen lovade att det skulle få konsekvenser, och nu verkar det ha skett.