– Jag har svårt att se att det blivit något annat än prestige i detta ärende och sedan har man inte kunnat backa.

Det säger centerpartiets Joacim Ahlqvist till QX om att Red Shoe Bar i torsdags även fick en majoritet av politikerna emot sig och därmed förlorat sitt alkoholtillstånd. Han har tillsammans med moderaten Helena Nanne lämnat in reservationer mot hur ärendet har hanterats.  Bland annat har de påpekat att ärenden som Red Shoe Bars ägare lämnat in dragit ut på tiden på ett sätt som strider mot alkoholförordningen.

– Tittar man på ärendet som helhet så kan jag inte se att det funnits någon anledning att återkalla alkoholtillståndet, säger han vidare. Här har vi haft krögare som hela tiden åtgärdar det som påpekats och det utan något snack. Så jag har svårt att se en annan förklaring än att Tillståndsenheten helt enkelt ville stänga. De ville inte hjälpa krögaren att göra rätt utan straffa för att de gjort fel. Som politiker tycker jag den inställningen är helt felaktig.

– Kan det finns något om målgruppen, att det handlar om hbtq-personer, som gör att ärendet hanterats som det har?
– Det finns inget sakligt belägg att det skulle vara någon ”hbtq-anledning”, utan så som jag ser det verkar det vara att man har bestämt sig för mer än vad de faktiska förutsättningarna handlat om. Jag hoppas inte att det skulle gå att se riktiga hbtq-anledningar i detta för då har vi verkliga problem med förvaltningen i staden.

Kärnfrågan, efter att restaurangen har åtgärdat de problem som de fått påpekanden om, ser ut att vara bedömningen av om den anställde restaurangchefen är en så kallad PBI, person med betydande inflytande, i företaget. Wonk Revolution AB, som är bolaget bakom Red Shoe Bar och deras advokat, menar att detta är felaktigt och att restaurangchefen idag inte har någon formell funktion i bolaget. Det Tillståndsmyndigheten i Malmö hävdar är att restaurangchefen är olämplig som PBI på grund av skatteskulder och de hävdar att bolaget medvetet inte har informerat om restaurangchefens roll. Bolaget menar att de gjort detta klart i de ansökningar som lämnats in. Under tre månader 2017, skriver Tillståndsenheten i sin rapport, satt restaurangchefen i bolagets styrelse som suppleant.

Moderaternas Helena Nanne säger till QX att det tydligt har framgått att Tillståndsenheten väl känt till restaurangchefens roll och att påpekandet om att han varit suppleant i styrelsen för bolaget sedan länge är åtgärdat.
– Det är märkligt att de nu återkallar tillståndet med hänvisning till något de kände till när de en gång gav det, säger Nanne till QX och lägger till att detta inte är det enda som legat till grund för beslutet. Tidigare problem, som restaurangen alltså redan har åtgärdat, finns kvar i underlaget för beslutet.
–  Jag kan konstatera att Red Shoe har fått en behandling som inte är rätt. Vad det beror på kan jag inte bedöma. Men ärendena har hanterats annorlunda än hur de brukar och dessutom hur man bör bemöta företagare som bidrar till vår stad.  Konsekvenserna för hur den lokala alkoholpolitik förs blir värre i detta fall eftersom det drabbat den enda nischade hbtq-restauratören i Malmö och det i längden även blir en trygghetsfråga för gruppen.

Även Helena Nanne lyfter den övergripande alkoholpolitiken som ett problem i Malmö.
– Vi vill se en annan alkoholpolitik där vi skall hjälpa företagaren att göra rätt istället för att straffa dem i efterhand. En krögare skall till exempel kunna ringa polisen för att få hjälp utan att polisrapporter sedan skall ligga dem i fatet, säger Helena Nanne till QX.se.

Direkt efter beslutet i torsdags lämnade Wonk Revolution AB in en överklagan till Förvaltningsrätten och tillsammans med den en ansökan om inhibition av beslutet om indraget alkoholtillstånd.
– Vi hoppas att vi skall få detta beslut redan till helgen, säger Johan Karlsson på Red Shoe Bar till QX.se.
Om inhibition av beslutet beviljas kan Red Shoe bar behålla sitt serveringstillstånd tills frågan hanterats i domstolen.

– Hur har redaktionerna varit efter beslutet?
– Vi har fått ett stort stöd  av våra gäster och även andra runt om i Sverige och internationellt, säger Karlsson till QX. Samtidigt ser man också hur mycket homofobi det finns i samhället nu när vi blivit uppmärksammade i media. Det folk skriver på sociala medier är helt otroligt.

– Ni utsattes även för äggkastning mot lokalen!
– Ja, det har hänt de senaste veckorna att det åker en bil förbi på helgerna och någon skriker homofoba saker och kastar ägg, berättar Johan Karlsson som polisanmält attackerna mot restaurangen och deras gäster.

På Red Shoe bars Facebooksida har Miljöpartiet de gröna gjort ett lite ovanligt inlägg i samband med att alkoholtillstånd dras.
Det var med tungt hjärta som vi idag röstade för att dra in Red Shoes alkoholtillstånd. Tungt eftersom vi vet att baren spelar en så viktigt roll för många av Malmös HBTQ-personer. Vi röstade utifrån den utredning som tillståndsenheten har gjort, och så som lagen är utformad menar vi att det var rätt beslut. Vi kan och får inte göra skillnad oavsett vilken målgrupp verksamheten vänder sig till, det finns stora krav på att varje beslut är sakligt och opartiskt. Detta måste vi förhålla oss till även om beslutet drabbar en grupp vars rättigheter vi står upp för till 100 %.

– Utifrån det underlagets vi fick, där vi läst även vad restaurangen har angett, så kom vi fram till att vi inte kunde rösta på ett annat sätt, säger Miljöpartiet de grönas Janne Grönholm till QX. Grönholm var själv inte med vid torsdagens möte men som ordinarie ledamot i arbetsmarknads- och socialnämnden står han bakom hur hans ersättare röstade.

– Detta är ju inte ett politiskt ärende utan har handlar om myndighetsutövning, säger han till QX
– Men menar du att ni som politiker inte kan agera då?
– Det är klart att det står oss fritt att göra det, svarar Grönholm men hänvisar till Tillståndsenhetens underlag som han menar leder till att de skulle ha rösta som de gjorde oavsett vilken restaurang det än gällde.

– Jag tycker det är bra att Red Shoe överklagat eftersom de såklart är missnöjda med beslutet, säger han. Så kan nu Förvaltningsrätten göra en bedömning om det var rätt beslut eller ej.