Just nu förgylls Göteborg av West Pride. Paraden genom centrala Göteborg kommer vara årets största folkfest för allas lika rättigheter. Men även om Sverige blivit mer tolerant krävs satsningar för ökad hälsa och bättre livsvillkor hos hbtqi-personer.

Vi är stolta över att Liberalerna är det parti i Sverige som allra längst har stått upp och slagits för hbtqi-personers rättigheter. Men även om vi har kommit långt så upplever fortfarande många hbtqi-personer det som svårt att leva öppet med sin sexuella läggning eller sin könsidentitet. Många utsätts för våld, diskriminering, fördomar och andra kränkningar.

Unga hbtqi-personer har även en ökad risk för nedsatt fysisk och psykisk

hälsa samt självmord jämfört med heterosexuella – transpersoner är särskilt utsatta. Den gemensamma orsaken till dessa skillnader, enligt entydiga forskningsrapporter, är den stress som kan kopplas till det stigma som hbtqi-personer utsätts för. Utöver stressfaktorer som diskriminering, våld och social isolering, finns även en rädsla att bli avvisad på grund av sin sexuella identitet eller könsidentitet. Det är mycket allvarligt.

Därför fortsätter vi arbeta för ett öppet och liberalt samhälle där alla har samma möjligheter. Sverige ska vara det bästa landet i världen att leva i som hbtqi-person.

Efter nästa val vill vi se en liberal borgerlig regering som fokuserar på öka resultaten i skolan och som jobbar för att bryta det enorma utanförskap som byggts upp på grund av en bristande integrationspolitik. Samtidigt kommer vi även att fokusera på att stärka hbtqi-personers situation.

Några av de hbtqi-reformer som vi liberaler vill genomföra i en borgerlig regering är:

Morallagstiftningar som diskriminerar hbtqi-personer måste bort
Det finns fortfarande områden där hbtqi-personer diskrimineras genom morallagstiftning. Det handlar exempelvis om Socialstyrelsens särregler för homosexuella och bisexuella män som donerar blod. Det finns inte tillräckliga skäl att män som har sex med män ska behöver vänta ett halvår medan andra bara behöver vänta tre månader. Det handlar också om diskriminering av föräldraskap vid flytt till Sverige. Flyttar ett samkönat par till Sverige räknas bara den som fött barn som förälder. Det finns idag även en möjlighet att häva vårdnaden för barn som fötts via heminsemination. Reglerna kommer i praktiken nästan bara drabba lesbiska par och måste därför genast ändras.

Barn som tillkommer via internationella värdmödraskap ska få sina rättigheter
Fler barn föds idag via internationella värdmödraskap än genom internationella adoptioner. Det är ett av få sätt för samkönade par att bilda familj. Barnen är självständiga individer med egna rättigheter. Men regeringen straffar än idag barnen och tillerkänner dem inte deras rättigheter från födseln, exempelvis rätt till sjukvård i Sverige. Svenska myndigheter behöver ha en samordnad byråkratisk process som kan göras innan barnens födsel.

Förbjud omvändelseförsök och bestraffningsresor
Hbtqi-ungdomar löper större risk för att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck än andra ungdomar. Vi vill förbjuda att föräldrar skickar sina ungdomar på bestraffningsresor; att svenska barn tas till föräldrars hemländer som straff för hur de lever. Dessutom vittnar många hbtqi-personer om hur de utsatts för ”omvändelseterapi”, vilket är ett kränkande övergrepp. Vi kommer jobba för att en liberal borgerlig regering ska förbjuda såväl bestraffningsresor som omvändelseförsök.

Prideparader är vår tids största symbol för frihet och tolerans. Oavsett vilken regering som Liberalerna tillhör eller samarbetar med kommer vi alltid att försvara och förbättra livsmöjligheterna för hbtqi-personer. Idag går vi West Prides parad med målet att göra Sverige till möjligheternas land för alla.