Bibliotekarier på Campbell County Public Library har ställt böcker som riktar sig till unga med temat sexualkunskap och hbtq-frågor i sektionen för just ungdomar. Ett beslut som nu kan få rättsliga konsekvenser.

Åklagare i Wyoming menar att böcker med hbtq-tema som riktar sig till unga personer är stötande innehåll och överväger nu att väcka åtal mot de biblioteksanställda som ställt upp böckerna, rapporterar Pink News.

Anklagelserna får medhåll från pastorn för den lokala församlingen som kallar böckerna för ”motbjudande”.

De titlar som väckt ilskan är bland andra How do you make a baby, This book is gay, Doing it och Dating and Sex: A guide for the 21st century teen boy.

Distriktsåklagaren Mitchell Damsky har beställt en extern utredning för att se huruvida han ska gå vidare med händelsen. Men i en kommentar till Ap är han tydlig med vad han själv tycker om böckerna.

– Personligen som förälder tycker jag att det här är äckligt och olämpligt för barn. Men som advokat har jag svurit att upprätthålla lagen och därför utreder vi det här med stor noggrannhet.