Igår lade regeringen fram ett utkast till lagrådsremiss om två nya lagar som kan ersätta den nuvarande könstillhörighetslagen.

För att idag få ditt juridiska kön ändrat måste du ha fyllt 18 år och söka dig till en könsutredningsklinik för att få en diagnos. Därefter kan du ansöka för att prövas av Socialstyrelsens Rättsliga råd som sen kan ge dig rätt att ändra ditt juridiska kön, alltså det kön som uppges i folkbokföring, id-handlingar och genom den näst sista siffran i ditt personnummer som för män är ojämn och för kvinnor är jämn.

Enligt det nya förslaget ska barn från 12 år med målsmans underskrift kunna ändra sitt juridiska kön genom en ansökan till Skatteverket och utan att det sker någon kontakt med vården.

Den andra lagen som föreslås rör kirurgiska ingrepp i könsorganen. För könsbekräftande operationer av könsorgan ska åldersgränsen fortsatt vara 18 år. Men i stället för att det Rättsliga rådet ska ge tillstånd för ingreppen ska det beslutas av den berörda personens läkare.

Lagförslaget är efterlängtat av Transammans ordförande Ann-Christine Ruuth.

– Vad det här lagförslaget innebär är ett erkännande av transpersoner och det som transpersoner alltid har hävdat – nämligen att kön inte går att bestämma på biologiska grunder, kön är långt mer än biologi, säger Ruuth.

Att könstillhörighetslagen ersätts av två lagar säger hon är en betydelsefull del.

– Det viktigaste steget är att man delar upp det till en medicinsk del och en juridisk del. I tidningar blandar man ofta ihop att ändra juridiskt kön med att påstå att man ”byter kön” och det stämmer inte. Man ändrar sin juridiska könstillhörighet och det ska faktiskt personen själv få bestämma över. Det är fullkomligt självklart.

Hon minns tillbaka på när hon själv var i den långa processen av att få sitt juridiska kön ändrat. En process som då tog två år med att köa till utredningsteam och vänta på beslut från Rättsliga rådet. Idag uppskattar hon att det tar minst tre år.

– Det var extremt jobbigt att lämna fram mitt körkort då. Det kändes som att jag skulle försöka lura någon. Den där nionde siffran i personnumret var som att den lyste och skrek ”fel, fel, fel”. Där stod jag och identifierade mig som kvinna men mitt pass sa något annat. Att kunna ändra din juridiska könstillhörighet betyder att samhället bejakar dig som den du är.

Även om hon välkomnar lagförslaget som först kom på tal redan 2014 så påpekar hon att det ännu inte är i hamn.

– Nu är det massa remissinsatser som ska uttala sig först, så vi får se vad som händer. Men jag hoppas att det här ska ta sig hela vägen fram och bli lag. Och jag tycker faktiskt att de motargument som läggs fram är ganska tunna.