Justitiekanslern (JK) beslutar att en student har rätt till diskrimineringsersättning på grund av de trakasserier hon utsatts för av en lärare på Lunds universitet. I beslutet om ersättning ingår även att universitet har tagit för lång tid på sig att utreda händelsen.

Vårterminen 2020 hjälpte den berörda studenten en lärare på Lunds universitet att skriva på tavlan framför 100 andra elever. Efter hennes insatts ville läraren tacka henne och bad om hennes namn framför klassen vilket hon gav. Läraren bad henne upprepa namnet och uttryckte förvåning över att studenten hade ett kvinnligt namn, beskriver studenten själv i anmälan till JK.

”Där ser vi hur mina fördomar spelade in, jag trodde inte du kunde heta det” svarade läraren framför klassen.

Läraren tillade att de skulle prata mer om det senare vilket studenten svarade att hon inte ville.

Trots hennes uppmaning att inte prata mer om henne och hennes namn tog läraren upp situationen igen senare under föreläsningen.

”När jag inte trodde mig höra rätt första gången då (studenten) sa sitt namn så berodde det på att mina fördomar sa mig att han inte kunde heta (studentens namn).”

Hon beskriver att hon då avbröt läraren och frågade om det var rimligt att diskutera en elev inför klassen. Varpå läraren svarade att det som hänt sa mer om läraren och dennes fördomar än om studenten.

Till JK säger läraren att den inte menade att kränka studenten och att den inte uppfattat att studenten sagt ifrån.

Studenten anmälde händelsen till universitet i mars 2020 varpå utredningen inte färdigställdes förens januari 2021. Utredningen slog dock fast att studenten blivit diskriminerad genom trakasserier kopplade till hennes könsöverskridande identitet eller uttryck.

Studenten krävde 75 000 kronor i diskrimineringsersättning och Lunds universitet lämnade själv över anspråket till JK där de medgav att eleven blivit diskriminerad men att ingen ersättning borde utgå eftersom händelsen skett av tanklöshet från läraren.

I slutet av oktober beslutade JK att studenten har rätt till ersättning som bestämdes till 25 000 kronor för diskriminering och för att universitets utredning tagit för lång tid.