Ett företag verksam inom musikbranschen i Västsverige stäms av DO för att ha diskriminerat en kund på grund av sexuell läggning. Företaget som erbjuder en tjänst där man kan skriva och spela in musik tillsammans med företagets ägare hade bokats in av en kund. Men när ägaren fick höra att kunden var homosexuell nekade han att utföra tjänsten.

Som anledning till avbokningen uppgav ägaren själv att det berodde på kundens sexuella läggning.

”Jag har regler i mitt företag då jag är en kristen som vill utöva min religion och inte få dåligt samvete” förklarar ägaren enligt Dagen.

DO begär att företaget betalar ut 25 000 kronor till den avbokade artisten i diskrimineringsersättning.

– Var och en har en självklar rätt till sin tro, men rättspraxis klargör att själva utövandet av den religiösa tron kan begränsas om utövandet kommer i konflikt med något av de diskrimineringsförbud som finns i diskrimineringslagen, exempelvis förbudet mot diskriminering vid tillhandahållande av tjänster. Ett företag som erbjuder tjänster till allmänheten får därför inte med hänvisning till religion diskriminera mellan olika kunder som vänder sig till företaget

Nu ligger fallet hos Varbergs tingsrätt som ska fatta beslut i frågan.