I september röstade en överväldigande majoritet i Schweiz ja till samkönade äktenskap. Röstresultatet ligger till grund för det beslut som idag kom från landets verkställande råd – från och med årsskiftet erkänns samkönade äktenskap som ingåtts i andra länder och från och med den 1 juli ska samkönade par få gifta sig i Schweiz, rapporterar TT.

Lagändringen betyder också att samkönade par får möjlighet att adoptera och att medborgares äkta makar från andra länder kan ansöka om schweiziskt medborgarskap.

Tidigare har civila partnerskap varit alternativet för samkönade par. Partnerskap kommer i samband med att lagen träder i kraft att tas bort. De som redan har ingått i registrerat partnerskap kommer däremot få behålla det.