Behandlingen av hiv har revolutionerats och man kan i dag leva ett helt normalt liv med hiv. Ändå är det många som fortfarande har stora kunskapsluckor, och fördomarna mot personer som lever med hiv är många. Men det går faktiskt att ändra attityder och öka kunskapsnivån. Det visar två stora enkätundersökningar som Posithiva gruppen tillsammans med Noaks Ark och Karolinska Institutet genomförde 2020 och 2021.

Sommaren 2020 gjordes en enkätundersökning i gruppen män som har sex med män som gick ut via bland annat QX, Qruiser och Noaks Ark. Det kom in över 2500 svar. Efter det gick man ut med en informationskampanj som utmanade folks fördomar om män som har sex med män. Budskapet var att välbehandlad hiv inte smittar, och man fångade folks uppmärksamhet med formuleringar som ”Bögar har sex med vem som helst” och ”Vem är kvinnan i ert förhållande?”.

– Kampanjen visade sig ha effekt. När vi gjorde en ny enkätundersökning våren 2021 så hade andelen med negativa attityder minskat, kunskapen om hiv ökat, och fler än tidigare kunde tänka sig att ha ett förhållande med någon som har hiv. Det var ju målet, och väldigt roligt att se, säger Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi på KI och infektionsöverläkare på Venhälsan.
Slutsatsen var att det inte räcker att bara informera med fakta, utan att informationen blir mer effektiv om man även engagerar folks känslor.

– Något man slås av är att det finns så mycket fördomar även bland dem som har ganska god kunskap om hiv; fördomarna lever kvar i communityt. Exempelvis kan en person med hiv som har olika sexpartners ses som omoralisk, medan detta inte alls gäller för andra män som har sex med män.

Det var Anna Mia Ekström som tillsammans med läkaren och doktoranden Carl-Fredrik Sjöland på KI ansvarade för den vetenskapliga delen av studien. Syftet var att undersöka attityden mot män som lever med hiv inom gruppen män som har sex med män. Internt kallas den ”U=U-studien” som står för ”undetectable equals untransmittable”.

– Vi vet nu att det inte finns någon risk alls att smittas av en hiv-positiv person som har omätbara virusnivåer. Ändå är det fortfarande stigmatiserande att ha hiv, trots att folk borde veta bättre vid det här laget. Vi ville ta reda på vad som ligger bakom detta, säger Anna Mia Ekström till QX.

Studien visade bland annat:
– Att fördomarna mot män som lever med hiv är större bland dem som har mindre kunskap om hiv, och bland dem som är rädda för att smittas av hiv.
– Att de med högre ålder har mer negativa attityder mot män som lever med hiv.
– Att de som är mer öppna med sin sexualitet har färre fördomar mot män som lever med hiv.

Vad bör göras framöver för att minska fördomarna och stigmat ytterligare?

– Fortsätta med information som folk orkar ta till sig och som de reagerar känslomässigt på. Och jag tycker man ska gå ut brett i samhället och inte bara till gruppen män som har sex med män, så att alla får veta att det nu finns fantastisk behandling för dem som lever med hiv, som är enkel och biverkningsfri. Att hiv-positiva under behandling inte alls smittar, att de har ett lika långt liv som alla andra, kan skaffa barn om de vill och leva precis som vem som helst. Numera är samhällets okunskap det mest negativa med hiv, och det stigma som följer av detta. Tyvärr förknippar en del människor fortfarande homosexualitet med sjukdom.

Hur skulle du vilja säga att attityderna mot hiv-smittade män har förändrats sedan den värsta aids-krisen på 80-talet?

– Det har ju blivit mycket bättre, det finns inte samma rädsla för hiv. Men det är ändå ett problem att det oftast är de hiv-positiva själva som måste informera och berätta för sin omgivning. Och av den kvalitativa delen av studien, som genomfördes av andra forskare, framgick även att en del fått sina fördomar från sina föräldrar som var med på 80-talet när hiv sågs som en dödsdom.

Det finns ytterligare en sak Anna Mia Ekström önskar att fler kände till – att informationsplikten för hiv-positiva när de har sex numera kan lyftas av en läkare.

– Det säkraste sexet är ju det med någon som har välbehandlad hiv, då är smittorisken noll.

Och så vill hon att ordet ”bromsmediciner” slutar användas, att man istället säger ”hiv-mediciner”.

– Ordet bromsmediciner är helt missvisande och ger intryck av att sjukdomen bara bromsas upp tillfälligt och att man sedan ändå dör av den, vilket är helt fel.
Ett begrepp som Anna Maria Ekström däremot gärna tycker får användas oftare är ”smittfri hiv”, och så kan det vara bra att byta ut det stigmatiserande ordet ”stigma” mot ”fördomar”.

Sista frågan – kommer det ett hiv-vaccin snart?

– Inte snart, men det är inte omöjligt att det kommer i framtiden. Forskning pågår, och jag hoppas att de ökade vaccinkunskaper som kommit fram genom framtagandet av corona-vaccinet kan skynda på detta.

Fotnot: Resultatet av enkätundersökningen kommer att publiceras i samband med World Aids Day den 1 december på Posithiva Gruppens hemsida. Studien har genomförts av Posithiva Gruppen med Noaks Ark Stockholm och Karolinska Institutet som partners