Vid Öppna Kristdemokraters riksmöte i helgen som gick antogs ett transpolitiskt program med bland annat krav på att könsneutrala personnummer införs liksom att ändrad könstillhörighet skall vara möjlig att genomföra genom en säker e-tjänst.

Organisationen säger även kring frågan om unga transpersoners vård att det inte är en fråga för politiken att avgöra vilken medicinsk behandling som behövs. ”Det är dock ett politiskt ansvar att skapa de ramar som vården ska verka inom”, skriver de och menar att alla könsidentitetsmottagning skall ta emot såväl barn som vuxna och att likvärdig våd skall erbjudas i hela landet.

I det transpolitiska programmet lyfter organisationen även att sjukvården bär förstatligas och efterlyser ett ”sammanhållet arbete” för att förbättra transpersoners livsvillkor.

Utöver transpolitiken la Öppna Kristdemokraters förbundsstyrelse fram ett Europapolitiskt program liksom ett Familjpolitiskt.

Kring Europapolitiken markera Öppna Kristdemokrater mot utvecklingen i delar av Europa och skriver att de: ”ser med fasa på vad som händer i länder som Polen och Ungern, länder som under senare tid har sett en grogrund för en ny konservativ och nationalistisk rörelse, där homo-, bi- och transfobi är ett stående inslag. ”. De menar att länder som bryter mot EU-fördragets skrivningar om att motverka diskriminering av minoriteter inte kan eller bör kunna ”få vara fullvärdiga medlemmar” av EU. Fri rörlighet för hbtqi-personer och regnbågsfamiljer och en ”rättssäker asylprocess för hbt+-personer” ingår.

I det familjepolitiska programmet vill Öppna Kristdemokrater att när reglerna för anhöriginvandrings nu skärps så skall det säkerställas att hbt+personer ges samma möjligheter som andra. Organisationen vill även se planer i kommuner ochregioner så att regnbågsfamiljer och regnbågsbarn synliggörs.

Vid riksmötet omvaldes Magnus Kolsjö som förbundsordförande med Rasmus Ericsson som förste vice och Mia Parkkinen som andre vice. I styrelsen ingår även Lars Hector, Tom Olefors, Denna Zithrine och Maria Nilsson med Maria Hansson och Chatrine Pålsson Ahlgren som ersättare.

På sin hemsida uppges Öppna Kristdemokrater ha sju lokalavdelningar.  Öppna Kristdemokrater har ännu inte tagit emot organisationsbidrag för hbtq-organisationer.