Ett förslag till riksdagen signerat åtta socialdemokrater vill att regeringen förbjuder omvändelseterapi av hbtq-personer. Omvändelseterapi är en handling som oftast sker i religiösa miljöer där man försöker göra en person heterosexuell genom olika medel. Det kan till exempel vara terapeutiska samtal, handpåläggning eller andra påtryckningar.

Omvändelseterapi är olagligt i flera länder. Senast kriminaliserades praktiken i Kanada och Frankrike.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) håller nu på med en utredning som undersöker hur praktiken ser ut i Sverige och hur utbredd den är.

”En persons sexuella läggning eller könsidentitet anses av bland annat FN vara en inneboende egenskap som inte kan förändras och som en människa inte kan eller ska göra avkall på. Ibland kan omvandlingsterapi även innebära fysiskt våld och kroppsliga ingrepp. Omvandlingsterapin skapar och späder på psykisk ohälsa, vilket leder till en ökad risk för självmord” skriver S-politikerna i förslaget.

Daniel Alm som är föreståndare för kristna Pingströrelsen i Sverige tycker att mycket i förslaget ska införas men är ”oroad för att det blir för breda anslag och man går för långt” säger han i en intervju med P4 Jönköping.

– Problemet är om man målar med allt för breda penseldrag och får det till att all form av vägledning ska vara styrd av de lagstiftande sammanhangen där man riskerar att ge sig in och bryta tystnadsplikt, bikt och själavård, säger Alm och fortsätter:

– Skulle det finnas någon som skulle önska föra samtal om andra tankar, de kanske ångrar en könskorrigering eller vad det skulle vara. Och den kanske skulle vända sig till någon form av kristen själavård eller terapeut så tänker jag att det kan ju inte heller vara förbjudet. Problemet är ju om det skulle förekomma någon form av vång eller påtryckningar.