Janysz Szymik, som nu är 48 år gammal, utsattes för sexuella övergrepp av en katolsk präst som 12-årig korgosse i början av 80-talet. Prästen dömdes skyldig till brotten av en kyrklig domstol år 2017. Påföljden blev då fem års avstängning från jobbet inom den katolska kyrkan i Polen.

Brottsoffret Szymik har nu stämt det stift som prästen tillhör på tre miljoner Polska zloty (6 800 000 kronor) i skadestånd för de övergrepp han utsattes för som barn i en civildomstol.

Enligt Notes from Poland har biskopen för stiftet där prästen varit verksam skickat in en begäran att domstolen tar del av ”utlåtande från en expertsexolog om den sökandes sexuella preferenser och läggning” för att avgöra om Szymik var i en frivillig relation med prästen som barn. I brevet till domstolen har biskopen också begärt att domstolen frågar Szymik om han fick njutning av sin intima relation med prästen och om gåvor och fördelar han ska ha fått av prästen.

Vidare hävdar stiftet att prästen och korgossens hade en relation som inleddes när Szymik var 16 år, och inte 12 år som den sökande bestämt hävdat. Samt att de två parterna var i en frivillig relation baserad på ömsesidiga fördelar.

Begäran från stiftet fick snabbt kritik, även från andra företrädare av den polska katolska kyrkan vilket ledde till att biskopen för stiftet framförde en ursäkt i slutet av förra veckan, rapporterar ABC News. ”Vi ber om ursäkt till Janusz och till alla som har upprörts” löd ursäkten.