Efter år av hårt arbete har Venhälsan lyckats arbeta bort den tidigare långa väntelistan för att få PrEP.

– Det betyder i princip att du kan kontakta oss och få en tid redan nästa vecka, säger Finn Filén som är överläkare på Venhälsan.

Sedan Venhälsan först började med den hivpreventiva behandlingen PrEP 2018 har efterfrågan varit massiv. Väntetiden har varit lång och för att täcka upp skulle Karolinska i Huddinge också börja erbjuda PrEP, men i och med den positiva utvecklingen på Venhälsan har Hälso- och sjukvårdsförvaltningen nu dragit tillbaka den planen.

– Vi har så skickliga och effektiva sköterskor på Venhälsan, och det är de som har dragit det tunga lasset i att få bort kön genom att börja kalla patienter från väntelistan elektroniskt genom 1177. Då har man kunnat gå igenom listan snabbare och personer som inte är intresserade av att påbörja behandling just nu kan tacka nej, för att istället kunna återkomma senare.

För de personer som får PrEP krävs återbesök till mottagningen var tredje månad för testning och monitorering av preparatets effekt och eventuella biverkningar. Det är något som Venhälsan i en aktuell studie planerar att förenkla för användare genom ett system för egenprovtagnig av STI i hemmet.

– För symptomfria PrEP-patienter där behandlingen fungerar bra är planen att man kommer på årsbesök och därefter beställer hem ett kit för provtagning var tredje månad via nätet. Man får då proverna hemskickade, ungefär som ett covidtest, men nu handlar det om klamydia och gonorré från svalg, urin, rektum. Patienten vispar runt lite i bak och mun och skickar in testerna själv. Sen får man gå och lämna blodprov via närmaste provtagningscentral.

– Syftet är att det ska bli så enkelt som möjligt för de som använder PrEP och vi har redan börjat att testa det här i en pilotfas för erfarna PrEP-patienter.