På Venhälsan i Stockholm som riktar sig till män som har sex med män och transpersoner, testade endast 13 personer positivt för ny hiv-diagnos år 2021. Det är en markant minskning från tidigare år.

– Under många år har standarden varit ett nytt fall i veckan hos oss, alltså ungefär 50 nya fall om året. Minskningen är fantastisk, säger Finn Filén som är överläkare på Venhälsan.

Den positiva utvecklingen kopplar han främst till lyckad PrEP-behandling och dagens effektiva mediciner för hiv-positiva.

– Att PrEPen har jättestor betydelse är jag helt säker på eftersom det inte är någon annan sexuellt överförd infektion som har minskat på det här sättet. Syfilis är på väg uppåt och klamydia och gonorré har inte heller minskat. En annan faktor är att vi erbjuder hiv-behandling till alla, i princip direkt efter diagnos. Förut avvaktade man in i det sista för att medicinen hade så mycket biverkningar. Men nu finns det inget att vänta på eftersom medicinen nästan är helt biverkningsfri. Det gör att man får ner smittsamheten väldigt mycket också.

Samtidigt flaggar han för att dessa goda nyheter inte ska tolkas som att faran är över.

– För de 13 som testade positivt under 2021 kommer allt sannolikt att gå bra, men det är värt att påminna om att det fortfarande inte finns någon botande behandling i sikte. En HIV-diagnos innebär fortfarande daglig behandling i resten av livet.

På Venhälsan har de precis haft sin första ”PrEP failure”. Det rör sig om en man som började ta PrEP men av olika anledningar bestämde sig för att sluta att ta tabletterna under förra året. I januari testade mannen positivt för hiv.

– Vi är tyvärr säkra på att det kommer att bli fler ”PrEP failures” i framtiden och 100 procent av dessa kommer säkerligen att vara bland killar som tagit PrEP felaktigt, kanske som ett ”dagen-efter piller”. Detta är inte alls tillräckligt effektivt som skydd, och kan dessutom innebära hög risk för att resistensmutationer skapas hos viruset. Vi jobbar träget vidare med att informera alla våra patienter om hur PrEP tas på korrekt sätt.