RFSL Utbildning skapades av förbundet RFSL för att utföra hbtqi-certifieringr. Idag är det ett eget företag som ägs av RFSL och säljer tjänster som hbtqi-certifieringar och utbildningar inom inkludering, normkritik, antirasism och arbetsmiljö. Nu anklagar de två tidigare utbildarna Ida Ali Lindqvist och Emmanuelle Sylvain företaget för att inte leva som de lär.

Emmanuelle Sylvain, längst fram. Ida Ali Lindqvist, längst bak.
Emmanuelle Sylvain arbetade för RFSL Utbildning i sju år och avslutade sitt uppdrag i slutet av 2021. Hon reste runt i hela Sverige och utbildade under RFSL:s flagg. De verksamheter hon mötte gav henne bra utvärderingar och hon fick fler och fler uppdrag. Hon trivdes med styrningen och kollegorna.

När covid kom minskade RFSL Utbildnings uppdrag och Emmanuelle stod plötsligt utan arbete. Efter åtta månader började hon jobba igen. Under tiden hade en ny interimschef tagit över RFSL Utbildning.

– Jag träffade den nya interimschefen första gången på ett möte med alla utbildare, en månad efter att jag kom tillbaka. Det förvånade mig att hen inte hade tagit kontakt med mig för att presentera sig. Under mötet märkte jag att det var en ny känsla i gruppen. Tiden som följde kände jag mig mer som en timvikarie än som en självklar del av arbetsgruppen, trots att jag var en av dem som hade arbetat där längst.

Hon kände mer och mer obehag på sin arbetsplats. Hon säger att hon upplevde att styrningen inte längre var ärlig och etisk.

– Det blev en helt annan arbetsplats än den jag började på för sju år sedan. Det hände subtila saker hela tiden som gjorde att jag började undra om det var mig det var fel på. När jag lyfte problem eller ifrågasatte något så fick jag repressalier. Till exempel så togs uppdrag bort ur min kalender utan att jag blev informerad. Och eftersom jag är konsult så betyder bortplockade uppdrag förlorad lön för mig.

Emmanuelle berättar att den nya interimschefen verkade vilja närma sig henne genom att prata om Afrika. Något hon tyckte kändes helt irrelevant i den kontexten.

– Jag upplevde att jag blev exotifierad. Och det förstärkte min känsla av utanförskap. Vi utbildar verksamheter i normkritik, vi ber dem att granska sig själva. Men är du en rasifierad person på RFSL Utbildning så ska du vara tyst. Så var den nya kulturen.

”Vi slutade prata om rättigheterna. Allt handlade om säljsiffror”

Det var inte bara kulturen på arbetsplatsen som hade ändrats. Emmanuelle beskriver att fokus nu var på att sälja, vilket hon säger riskerar en urholkning av arbetet med mänskliga rättigheter.

– Från att jag började få uppdrag igen 2020 märkte jag stor skillnad i omständigheterna vilket påverkade kvaliteten på utbildningarna. Tid för förberedelse minskade. Internt slutade vi prata om rättigheterna. Allt handlade om säljsiffror.

En del av RFSL Utbildnings tjänster är webbutbildningar med förinspelade föreläsningar. Emmanuelle finns med i flera av dem. Som konsult gav hon samtycke till RFSL Utbildning att använda materialet i sociala medier. Men inspelningarna kom sedan att användas i större utbildningssammanhang mot hennes vilja.

– 2021 bad de mig att skriva under ett avtal där det stod att de skulle ha rätt att använda filmer och bilder på mig ”i alla universum och i alla kanaler som finns och kan komma att finnas i framtiden”. Det sa jag bestämt nej till på inrådan av facket och min advokat. Avtalet var exploatering från början till slut.

Droppen för Emmanuelle kom när hon av en slump upptäckte att styrningen under samma period tagit bort henne från medarbetarundersökningen utan att nämna någonting. Det forum för alla medarbetare att göra sina röster hörda på och som alltid varit en självklar del för Emmanuelle att delta i under alla år var nu borta.

I december 2021 lämnade hon sin uppdragsgivare sedan sju år tillbaka. I samband med det drog hon också tillbaka sitt samtycke för RFSL Utbildning att använda hennes filmer.

– De respekterade inte det utan fortsatte att använda filmerna efter datumet då de skulle upphöra. Jag blev utsatt för en klassiker. Att visa upp mörka kroppar som representation och strunta i hur de mår. RFSL Utbildning säger att de är ett antirasistiskt företag men det är en lögn. De har ingen kompetens inom antirasistiskt arbete, de som har haft den kompetensen har lämnat.

Väljer du själv att gå till verksamheter som är hbtqi-certifierade i dag framför de som inte är det?

– Nej. Enligt mig så är det diplomet inte en bra kvalitetsstämpel för en verksamhets inkluderingsarbete idag. Det enda loggan faktiskt säger mig är att det är en verksamhet som har mycket pengar och har köpt stämpeln. Det betyder inte att jag inte har förtroende för verksamheter som certifieras men RFSL Utbildnings bristande värdegrund under de senaste två åren har urholkat etiken i utbildningarna.

Emmanuelle Sylvain, till vänster. Ida Ali Lindqvist, till höger.

Ida Ali Lindqvist var fast anställd som utbildare på RFSL Utbildning i sex år och sa upp sig 2021 till följd av arbetskulturen. Även hon märkte av en vändning på RFSL Utbildning i samband med covid och den nya styrningen.

– På mitt första möte med den nya interimschefen gav hen mig komplimanger för mitt lockiga hår och för färgerna på mina kläder. Jag blev ställd. På RFSL är det ovanligt att vi kommenterar varandras utseende och kroppar på det sättet. Jag minns att jag tänkte att jag måste vara på min vakt nu men jag slog bort det och kopplade obehagskänslan till min minoritetsstress.

Kommentarerna om hennes utseende fortsatte.

– Exotifierandet blev ett normalt inslag på våra möten. Parallellt med det förändrades något i gruppen. Vi var tidigare sammansvetsade men nu började vi bli enskilda öar. På möten pratades det mycket om våra egenskaper som människor och inte som yrkespersoner. Vissa höjdes och andra sänktes. Det fanns inte längre utrymme att tänka högt eller ställa nyfikna frågor.

Under en av Idas utbildningar uttryckte en kursdeltagare transfobi upprepade gånger. Det slutade med att hen fick lämna utbildningssalen. Dagen efter kallades Ida in till ett möte med interimschefen.

Tvingades söka akutvård för stress kopplad till arbetsmiljön

– Jag trodde att jag skulle få frågor om hur jag mådde och om jag behövde stöd efter det som hänt. I stället fick jag repressalier. Jag fick höra från interimschefen att det inte var okej för mig att be någon lämna rummet. Hen frågade ”Ida, hur mår du egentligen?” och sa att jag var oprofessionell och att vi måste klara allt. Vi skulle vara bäst i Sverige, säger Ida och fortsätter:

– Jag frågade vad hen menade och påminde hen att mitt ansvar först och främst är att trygga alla i rummet.

Samtalet lämnade efter sig en ökad minoritetsstress och otrygghet. Ida kontaktade sin högsta chef, Pär Viktorsson Harrby som var vd för RFSL Utbildning och verksamhetschef för RFSL.

– Jag berättade om exotifieringen, om mikroaggressioner och repressalier. Han lovade att prata med interimschefen vilket han också gjorde.

Efter mötet med Viktorsson Harrby blev arbetssituationen svårare. Ida kände sig fortsatt nedtryckt och kritiserad. Vid ett tillfälle tvingades hon söka akutvård för stress kopplad till arbetsmiljön. Hon kontaktade facket och det bestämdes att en facklig representant skulle sitta med på Idas framtida möten med interimschefen.

– Men det hjälpte inte heller. Jag fick höra att jag inte var en tillräckligt bra pedagog. När jag ställde frågor på möten fick jag höra att jag inte hängde med och att jag satt fast i det gamla.

”Jag mådde illa av hur det pratades om våldtäkterna”

I början av 2021 uppdagades att en anställd på RFSL Stockholm hade våldtagit hbtq-flyktingar i RFSL:s lokaler. Ida kallades tillsammans med sina kollegor in till krismöten med hennes chefer.

– Jag mådde illa av hur det pratades om våldtäkterna. Interimschefen lyfte fram att det var bra att “det där” inte blivit större i media och att vi skulle vara glada för att ” det där” inte påverkat våra försäljningssiffror. Jag sa ifrån och påpekade att vi måste sätta ord på vad det faktiskt handlar om: Våldtagna hbtqi-flyktingar. Jag önskade också en analys om varför försäljningssiffrorna inte blivit sämre och tryckte på tystnadskulturen inom hbtqi-communityt. Efter det fick jag i ett avstämningsmöte med interimschefen höra att jag skapar otrygghet i gruppen. Inga konkreta exempel lyftes fram.

Kombinationen av den nya arbetskulturen och tonen om våldtäkterna blev droppen för Ida. Hon kände att alla vägar till dialoger om arbetsmiljö, om privilegium och maktutövning var borta. Hon sökte en annan tjänst och sade upp sig från RFSL Utbildning i maj 2021.

Hur tror du att det kunde bli så här på RFSL Utbildning?

– De äger marknaden och har blivit bekväma i sin position. Samtidigt som de går i en riktning där de vill tjäna mer pengar. På RFSL arbetar också personer som är experter inom sitt område och gör ett otroligt jobb, och jag vill vara tydlig med att min kritik riktas mot styrning och ledning av RFSL Utbildning, där det skapats en rädsla för att upplevas som illojal mot sitt eget community vilket gör att interna brister tystas ner. Och det är i sådana miljöer som minoritetsgrupper riskerar att utsättas ännu mer samtidigt som de förväntas upprätthålla en struktur som inte är trygg för dem.

 

Pär Viktorsson Harrby, styrelseordförande för RFSL Utbildning,

Pär Viktorsson Harrby är i dag styrelseordförande för RFSL Utbildning men satt som vd fram till november 2021.

Hur ser du på anklagelserna mot styrningen för RFSL Utbildning?

– Det är självklart väldigt tråkigt med missnöje och dåliga upplevelser hos före detta utbildare. Jag kan som arbetsgivare inte uttala mig i enskilda personalärenden men jag känner mig trygg i att vi hanterar vårt arbetsgivaransvar korrekt. Och jag välkomnar en anmälan till DO eller en annan rättslig process där det här kan få ett tydligt klargörande om de vill ta sina anklagelser vidare, säger Viktorsson Harrby.

Vidare säger han att RFSL Utbildning har arbetat med en professionalisering och ett förändringsarbete för att fortsätta vara relevanta och att kunna utbilda fler, och att syftet i slutändan varit att göra så stor skillnad för hbtqi-personers rättigheter som möjligt.

– Det här är ett kommersiellt bolag som behöver gå runt på försäljning även om det ägs och gör nytta för föreningen RFSL. Jag menar att det här arbetet har ökat kvaliteten på våra produkter.

Blir alla som betalar hbtqi-certifierade?

– Det finns kriterier som verksamheter som vill bli hbtqi-certifierade måste uppfylla, och vi går igenom dem noga innan då det händer att verksamheter drar sig ur. Det handlar bland annat om att ett visst antal medarbetare måste medverka i utbildning, att de gör en riskanalys och utvecklar en handlingsplan för ett eget systematiskt förändringsarbete i sin egen verksamhet. Det är inte givet att en verksamhet blir hbtqi-certifierat bara för att den har betalat. Men mig veterligen har det inte behövts nekats en certifiering när den väl har påbörjats.

Är RFSL Utbildning ett antirasistiskt företag?

Ja. Sen är ett antirasistiskt arbete ingenting som man blir färdig med. Vi arbetar kontinuerligt med kompetensutveckling med hjälp av externa och interna experter. Vi arbetar med att integrera ett antirasistiskt perspektiv i alla våra utbildningar. Vi arbetar också med att förbereda och stötta utbildare inför olika utbildningssituationer.

Blir du inte oroad när du hör att tidigare utbildare inte bryr sig om huruvida en verksamhet är hbtqi-certifierad eller inte när de själva är kunder, att de endast ser hbtqi-certifiering som en stämpel som verksamheter har köpt?

– Om man tittar på våra utvärderingar och kontakten med våra kunder så finns det en stor nöjdhet i det vi gör och 95 procent av våra kunder rekommenderar oss till andra. Min bild är att vi skapar fina och gedigna samarbeten med kunderna där kunskap som vi har efterfrågas, och i slutändan gynnas hbtqi-personer.

Emmanuelle Sylvain anklagar RFSL Utbildning för att olovligt använda inspelade föreläsningar som hon gjort som en del av era webbutbildningar.  Hur ser du på här anklagelserna?

– Det är svårt för mig att gå in i enskilda ärenden på det här sättet. Men när vi har ett konsultavtal, och det som produceras inom ramen för den affärsförbindelsen som vi har så har vi också rättigheter att använda material. Däremot vill inte vi att man ska känna sig illa behandlad och om man inte vill förekomma i vårt material så har vi varit tillmötesgående och gjort förändringar. Men vi har inte gjort något fel i det här. Det jag kan säga är att vi har varit tillmötesgående så vi har gjort om vår webbutbildning.

Så där kan man inte längre hitta filmer på Emmanuelle Sylvain?

– Nej.