Nu har det gått ett år sedan Europaparlamentet enades om att EU ska vara en frihetszon för hbtqi-personer. Detta som reaktion på att flera polska städer, kommuner och regioner utnämnt sig till hbtqi-fria zoner. Vårt enade motstånd var en stor och symbolisk markering. Vårt starka ställningstagande får inte glömmas bort och bli en i raden av tomma symbolhandlingar. Det får inte ske. Alla vackra ord måste följas upp i konkret handling!

För att EU ska vara en verklig frihetszon, för alla,  har vi en lång väg kvar att gå. Hatet mot hbtqi-personer från politiska ledare har ökat under det senaste året och flera attacker har genomförts  mot hbtqi-organisationers kontor och prideparader. Det visar organisationen ILGA:s nya rapport om situationen för hbtqi-personer i Europa. Kartläggningen visar också att hbtqi-personer på flykt fortsätter nekas den rätt de har till skydd.

Det tål att påminnas om att hoten och hatet som uttrycks från politiska ledare inte har stöd hos befolkningen. I Ungern är det hela 73 procent av befolkningen som inte håller med Viktor Órbans falska propaganda om att hbtqi-personer skulle vara en fara för barn, 74,5 procent anser att man ska kunna byta sitt kön i officiella dokument och 59 procent är för samkönade äktenskap. Samma tendens syns också i länder som Rumänien, Bulgarien och Serbien, enligt ILGA:s rapport.

Aldrig har medborgarnas stöd för hbtqi-personers rättigheter, även hos våra grannar i öst, varit större. Samtidigt har hatet från icke-demokratiska ledare aldrig varit värre. Vi ser att den våg av hot och hat som redan är stor riskerar att växa, och att respekten för grundläggande fri- och rättigheter undergrävs ytterligare.

Därför är det av största betydelse att vi fortsätter kämpa för att säkerställa ett EU verkligen är en fristad från förtryck och diskriminering, för alla sina medborgare. Vi har verktyg som vi kan använda oss av och redan under det år som gått har stora framsteg gjorts. Kommissionen har inlett överträdelseförfaranden mot Ungern och Polen och drivit på för att stoppa utbetalningar från EU-budgeten till de länder som kränker sina medborgares rättigheter. Under våren kommer ett nytt initiativ som ska stärka skyddet mot hot- och hatbrott i Europa behandlas och till hösten presenteras ett nytt initiativ för att legalisera samkönade föräldraskap på EU-nivå. Inget av detta har hänt av sig själv, utan är ett resultat av hårt arbete. Av att människor går samman för att försvara sina och andras rättigheter.

Det visar också att långa utdragna processer faktiskt leder till förändring. Men för att det ska betyda något på marken måste vi säkerställa att idéer och resolutioner inte bara stannar i Bryssel utan blir verklighet för alla de hbtqi-personer som fortfarande tvingas utstå hot, hat och våld runt om i vår union.

EU:s miljöpartister har utsett mig till deras huvudförhandlare för ett nytt lagförslag som ska göra att hatpropaganda och hatbrott blir brottsligt i hela EU. Jag lovar att göra mitt bästa för att säkerställa att lagförslaget bidrar till att hbtqi-personer i såväl Ungern som Polen och alla andra delar av EU får leva fria från diskriminering i den frihetszon vi utlovat att vår plats på jorden ska vara.