⁃ Domen är mycket glädjande. Den visar att domstolen hängt med i rättsutvecklingen på området på europeisk nivå. Det visar att Kammarrätten precis som Diskrimineringsombudsmannen, RFSL och andra organisationer anser att tvångssterilisering strider mot europakonventionen, säger Ulrika Westerlund, förbundsordförande för RFSL i en kommentar till qx.se

Rent konkret kan det innebära att den sista transpersonen har steriliserats i Sverige konstaterar hon.
⁃ Om socialstyrelsens rättsliga råd inte överklagar så är det slut på tvångsstereliseringarna så fort domen vunnit laga kraft, och inte 1 juli som är det politiska förslaget.

Fram till idag har könstillhörighetslagen krävt att den enskilde har genomgått sterilisering eller av annan anledning sakna fortplantningsförmåga för att ha möjlighet att korrigera kön. I ett fall har Socialstyrelsen avslagit en persons ansökan att ändra sin könstillhörighet eftersom hen inte ville steriliseras. Det är enligt kammarrätten ett brott mot Europakonventionen och därför avslår den Socialstyrelsens överklagande. Det är inte förenligt med dagens värderingar att tvinga transsexuella sterilisera sig säger Kammarrätten. Ulrika Westerlund gläds åt domen, men konstaterar att det återstår mycket på det transpolitiska området.

⁃ Bland annat krävs en omfattande översyn av vården, inkludering av transpersoner i hetslagstiftningen och en könsneutral föräldraskapspresumtion. Allt detta och annat är frågor vi driver.