Under höstterminen 2017 bad en då 12-årig tjej med diagnosen könsdysfori sin skola om att få tillåtelse att byta om i omklädningsrummet avsatt för tjejer. Men hon nekades. Istället erbjöds hon att byta om i ett annat omklädningsrum som inte var avsatt för varken ”tjejer” eller ”killar”. Där skulle hon också få ta med sig upp till fyra vänner.

En antidiskrimineringsbyrå stämde Stockholm stad åt flickan och krävde diskrimineringsersättning, rapporterar Dagens Juridik.

De argumenterade att hon hade utsatts för indirekt diskriminering genom att nekas att använda tjejernas omklädningsrum och istället blivit hänvisad till ett könsneutralt, eftersom flickan identifierade sig som tjej och inte som könsneutral.

Skolan höll inte med om att flickan diskriminerats då kravet gällde alla, ingen elev som har ett biologiskt eller juridiskt kön som inte överensstämmer med de könsbestämda omklädningsrummen får byta om där.

Fallet har nu tagit sig igenom domstolarna. Stockholms tingsrätt dömde att flickan inte diskriminerats, vilket nu Svea hovrätt har slagit fast.