En kvarts miljon människor i Ukraina är hiv-positiva. För många av dem innebär kriget en katastrof, då sjukvården slås ut och många blir utan mediciner.

Det krigshärjade Ukraina hade redan innan kriget stora hälsoproblem – inte minst med hiv. Med 260 000 hiv-positiva är landet Europas mest drabbade land.

Rysslands krig mot Ukraina leder till en humanitär katastrof och slår enormt hårt mot många människor. Förutom de direkta offren och skadorna för krigshandlingar kommer de svåra konsekvenserna då hälso- och sjukvård slås ut och de resurser som finns kvar sätts under hård press.

Både bland de som flyr och de som blir kvar finns människor med hiv, som behöver läkemedel för att hålla viruset i schack. Utan läkemedelsbehandling riskerar även en behandlingsbar och därmed okomplicerad hiv-infektion att förvärras och i värsta fall utvecklas till aids.

Sverige har på många sätt visat solidaritet med det ukrainska folket. Men det finns mycket mer att göra för att lindra nöd och ge människor chans till hälsa. Att säkerställa tillgång till läkemedel för att bromsa hiv är en sådan åtgärd.

Sverige har genom regionernas bidrag, inte minst från Region Stockholm, bistått med sjukvårdsutrustning och läkemedel. Regionerna har tagit av sina uppbyggda lager och skänkt för att hjälpa Ukraina. Det är fantastiskt och har mottagits med stor tacksamhet, men långtifrån alla behov har kunnat mötas. För kraftfulla, långsiktiga åtgärder krävs ett statligt agerande.

Sverige måste säkerställa att de som är hiv-positiva får tillgång till relevant behandling. Vår uppmaning till biståndsministern och regeringen är därför  tydlig: se till att Sverige bidrar med hiv-mediciner till Ukraina!