Branschföreningen Byggcheferna har gjort en kartläggning tillsammans med Allbright och Novus som visar att chefer inom byggsektorn i Sverige är en monoton grupp, vilket Byggindustrin har rapporterat om.

I undersökningen som bygger på anonymitet, frivillighet och självidentifikation framgår att det idag inte finns en enda homosexuell man som är byggchef i Sverige. Andra underrepresenterade grupper är personer med annan etnisk bakgrund än svensk, kvinnor, kvinnor med funktionsnedsättning och män med funktionsnedsättning.

– Det är allvarligt att olika grupper ur samhället är underrepresenterade bland cheferna. Det är en viktig signal om att vi riskerar att missa kompetenta chefer. Det innebär också i förlängningen att vi riskerar att missa kompetens och perspektiv i alla andra yrkesgrupper i branschen eftersom chefer rekryterar medarbetare främst ur sina egna personliga nätverk, säger Jeanet Corvinius som är ordföranden i Byggcheferna till Byggindustrin.