I torsdags röstade ett enigt parlament i Andorra för att följa grannländerna Spanien och Frankrike och införa en könsneutral äktenskapslagstiftning.

– Idag röstar vi om lagar för alla, som inkluderar oss alla. En modern stats lagstiftning som säkerställer medborgarnas fria utveckling och som grundar sin framgång på en av de grundläggande sätten att organisera sitt liv, familjen i all dess mångfald, sa Carles Enseñat, ledare för den Demokratiska partigruppen, inför omröstningen om ett paket av familjelagar där den om att göra civiläktenskapet könsneutralt ingick.

Andorra har tidigare infört partnerskap för samkönade åar, men nu görs lagstiftningen till en och densamma oavsett vilka två som ingår äktenskap.

Formellt skall lagarna nu prövas av landets två ”Copríncep d’Andorra” som är  Frankrikes president och Kataloniens katolske ärkebiskop. Dessa två kan dock inte stoppa lagar som antagits av parlamentet.

Andorra blir därmed det 33e landet som inför samkönade äktenskapslagar på nationell nivå eller i delar av landet. De övriga är Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, Chile, Colombia, Costa Rica, Danmark, Ecuador, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Irland, Luxembourg, Malta, Mexico, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Slovenien, Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Storbritannien, USA och  Uruguay.