I måndags godkände EU-kommission vaccinet Jynneos (även kallat Imvanex) för användning mot apkoppor. Vaccinet har tidigare använts mot smittkoppor. Nu har doserna anlänt i Sverige, men endast 1500 personer kommer få chansen att vaccinera sig, trots hög efterfrågan och vaccinationsvilja bland den i nuläget primära riskgruppen män som har sex med män (MSM).

Att Sverige endast fått ett litet antal doser av det efterfrågade vaccinet beror på en begränsad tillgång av Jynneos inom EU. Antal doser har därför bestämts utefter landets befolkningsmängd.

De personer som kommer att erbjudas vaccinet i Sverige är de som har exponerats för smittan, alltså personer som varit i nära kontakt med en person som fått apkoppor bekräftade enligt Folkhälsomyndigheten. Strategin kallas ”ringvaccination” och skiljer sig från Storbritanniens som är ett av de länder med flest antal bekräftade fall. Där erbjuds en första vaccindos till de som exponerats men också till personer som bedöms ha ökad risk att smittas, vilka just nu är män som har sex med män, samt till sjukvårdspersonal som arbetar med apkoppssmittade patienter.

”En stor andel har smärta som huvudsakligt besvär och mår mycket dåligt”

Catharina Missailidis är medicinskt ansvarig läkare på Venhälsan i Stockholm, som är den mottagning som hittills tagit emot flest fall av apkoppor i Sverige. Till QX berättar hon att vaccinationsviljan av män som har sex med män är hög.

– Vi får dagligen flera förfrågningar med önskemål om vaccinering mot apkoppor och räknar med att trycket kommer öka över tid. Vaccinationsviljan är generellt hög och definitivt hög vid  apkoppor i gruppen MSM som vi ser på Venhälsan. Vi hoppas att snart kunna öppna för en mer generöst vaccinationsprogram men i nuläget är budskapet vi vill förmedla är att vi kontaktar de individer som kan bli aktuella avseende postexpositionsvaccinering.

Sveriges vaccinationsstrategi säger Missailidis är ”rimlig” baserad på den begränsade tillgången till vaccin. Men hon slår fast att den framtida målsättningen bör vara att säkra tillgång till en bred förebyggande vaccinering inom gruppen män som har sex med män.

Hur är stämningen på Venhälsan nu?

– Stämningen på Venhälsan är god trots allt. Vi har arbetat intensivt under flera veckor för att ta fram ett regionalt fungerande bemötande av fall av apkoppor tillsammans med smittskydd Stockholm, FHM tillika Infektion och STI mottagningarna på Karolinska. Vi arbetar nu fortsatt intensivt med vaccinationsfrågorna och räknar med att starta postexpositionsvaccinationer inom denna vecka.  För att hantera mängden patienter med apkoppor så har vi behövt remittera och hänvisa screeningspatienter men även patienter med konfirmerad klamydia eller gonnorre till lågtröskelsmottagningar. I nuläget kan vi bara ta hand om syfilis och apkoppor, så visst har det blivit undanträngningseffekter.

Hur mår de som söker vård för apkoppor? 

– De som söker för apkoppor har varierande grad av klinik. Allt ifrån knappt märkbara symtom till morfinkrävande smärtproblematik, hög feber med allmänpåverkan. En stor andel har smärta som huvudsakligt besvär och mår mycket dåligt. Vi märker också att det är en diagnos med starkt stigmatiserande effekt där långa sjukskrivningar på två till fyra veckor kan vara svårt att hantera.

När tror du att vi kan sluta oroa oss för apkoppor? 

– Det är en svårbesvarad fråga. I dagsläget ökar antalet fall världen över, så även i Sverige. Sannolikt kan vi räkna med att apkoppor i form av sexuellt överförbar sjukdom under flera år framåt.

Noaks ark varnar för apkoppors stigmatiserande effekt

Att apkoppor är en diagnos med ”starkt stigmatiserande effekt” som Venhälsan bekräftar är även något som Noaks arks förbundsordförande Amanda Netscher flaggat för.

– Många män som har sex med män är redan hårt utsatta för hiv-relaterat stigma. Och de känner såklart oro för motsvarande problem med viruset som problematiskt nog kallas för apkoppor, säger Netscher och berättar att Noaks ark noterat oro från MSM-gruppen.

– Både fördomar från allmänheten och bemötande i vården är två saker man oroar sig för. Vi har varit mycket framgångsrika att utveckla behandling mot hiv, men inte alls lika framgångsrika med attitydförändringar. Vi har alla goda chanser att vara proaktivt i detta fall.

Vidare ger Netscher oss en trestegsplan för hur Sverige i tidigt skede kan verka mot stigmatisering kopplad till viruset.

1 Använd ett mer neutralt begrepp som till exempel MPV.

2 Ge vaccin till särskilt utsatta grupper som vi redan har kontakt med.

3 Gå ut med adekvat information till allmänheten om hur viruset smittar och minska oron generellt bland befolkningen.