”Före mandatperiodens slut ska en ny, modern könstillhörighetslag kunna beslutas av riksdagen” lovade den tidigare statsministern Stefan Löfven (S) i sitt tal som öppnade riksdagen Den 14 november 2021. Så blir det inte.

Idag kom beskedet att regeringen lägger fram ett nytt förslag om att den nuvarande könstillhörighetslagen ändras och delas upp i två olika lagar. En lag om ändring av juridiskt kön, alltså om det står ”man” eller ”kvinna” i folkbokföringen. Och en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorgan. Regeringen föreslår också att åldergränsen för att ändra det juridiska könet sänks från 18 år till 16 år. Åldersgränsen för kirurgiska ingrepp i könsorgan ska fortsatt vara 18 år men processen ska förenklas, enligt förslaget ska inte längre Socialstyrelsen ge tillstånd till medicinska ingrepp utan det ska beslutas av personens läkare.

– Sverige har världens första och därmed också världens äldsta könstillhörighetslag. Det är nu tid för en modernisering. Vi behöver en ny lagstiftning som delar in juridiskt kön och ingrepp i könsorganen i olika lagar och som utgår från individens uppfattning om sig själv, säger socialminister Lena Hallengren (S) i regeringen pressmeddelande.

Förslaget innefattar många ändringar som länge har efterlysts av communitymedlemmar. Däremot kommer inte riksdagen få ta ställningen till förslaget fören i höst, efter valet.

När QX når Ann-Christine Ruuth som är förbundsordförande i Transammans är hon först försiktigt positiv till förslaget. Minuter senare ringer hon upp och är ”trött” och ”förbannad”. Anledningen? Hon har upptäckt meningen längst ner i regeringens pressmeddelande.

”De nya reglerna och ändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2024”

– Vi har hela tiden bakslag. Hela tiden ska detta segas och dras på hur länge som helst. Det här har varit utrett sedan 2014. Varför ska det nu när vi äntligen har ett förslag ta två år innan det ska träda i kraft? frågar sig en märkbart upprörd Ann-Christine Ruuth.

Vidare berättar hon att en annan nyhetsredaktion precis kontaktat henne för att de ville få tag på en 16-årig transperson, som enligt förslaget nu skulle ha åldern inne att själv bestämma hur hen definieras i folkbokföringen.

– Vad ska denna 16-åring hurra för? Ingenting! Även om förslaget röstas igenom i riksdagen i höst hinner hen ändå bli myndig innan samhället bekräftar hen för den hen är.

I övrigt kallar Ruuth det nya förslaget för ”försiktigt” i och med att åldersgränsen endast sänks med två år, men säger att hon och Transammans givetvis välkomnar alla steg i den här riktningen.

– För transpersoner skulle en sådan här lag betyda att de som vill ändra sin juridiska könstillhörighet slipper vänta på en lång medicinsk utredning. Det betyder oerhört mycket för alla som är i den sitsen. Väntetiden för att överhuvudtaget få påbörja en medicinsk utredning idag kan vara upp till tre år eller längre. Därför är en sådan här lagändring så otroligt viktig.

Vidare flaggar Ann-Christine Ruuth för att ingen seger är vunnen. Först väntar valet.

– Ett beslut om den här lagen ser jag som osäkert på grund av det stundande valet. Jag misstänker att Sverigedemokraterna kommer förhålla sig avvaktande inför det här, för det har de gjort i alla frågor som handlar om rättigheter för hbtqi-personer och synnerligen för transpersoner.

RFSL hurrar inte heller för det nya förslaget som de säger har ”stora brister”. Bristerna de pekar på är att personer som vill ändra sitt juridiska kön visserligen inte behöver gå igenom den omfattande medicinska prövning som krävs för att få tillstånd för könskorrigerande behandlingar. Men ändå behöver ett godkännande från vården för att få igenom ändringen i folkbokföringen.

– Det är välkommet att regeringen äntligen agerar. Men transpersoner kommer fortsatt behöva gå till vården för att få tillstånd att ändra sitt juridiska kön, vilket är en stor besvikelse, säger Trifa Shakely, förbundsordförande i RFSL.

Förbundsordförande för RFSL Ungdom Elias Fjellander konstaterar att de är missnöjda med förslaget som inte fullt ut utgår från självidentifikation. Till QX säger han även att regeringen har svikit communityt.

– Den tidigare statsministern Stefan Löfven lovade oss en ny könstillhörighetslag innan valet och regeringen har brutit mot det löftet, säger han och riktar en uppmanande blick mot riksdagspartierna till hösten.

– Det finns en bred majoritet för en modern könstillhörighetslag i riksdagen. Nu är det upp till bevis om partierna håller sina tidigare löften och röstar för en moderniserad könstillhörighetslag.