– Alla ska kunna leva sitt liv fritt från förtryck. Så är det tyvärr inte idag. Vi vet att omvändelseförsök förekommer och det pågår redan ett gediget arbete i många delar av samhället. Men vi behöver mer kunskap om hur många som är utsatta för detta och vilka det är, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter i ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) rapport om omvändelseterapi eller ”omvändelseförsök” som släpptes den 1 mars i år och konstaterade att det finns unga hbtqi-personer i Sverige som utsätts för påtryckningar och/eller tvång från omgivningen att ändra eller dölja sin sexuella läggning eller könsidentitet. Nu vill regeringen veta mer. Därför ska MUCF tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, Länsstyrelsen i Östergötlands län och andra berörda aktörer inhämta mer kunskap om ”hbtqi-personers utsatthet för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive utsatthet för omvändelseförsök”.

– Mitt budskap till alla som riskerar att utsättas för hedersförtryck är: Du har rätt att bestämma över din kropp och ditt liv. Du har rätt att älska vem du vill och klä dig som du vill. Om den rätten ska vi inte kompromissa. Inte en enda millimeter, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.