För exakt ett halvår sedan startade Ryssland oprovocerat ett brutalt anfallskrig mot Ukraina. FN:s siffror visar att miljontals tvingats på internflykt eller ut ur landet. Vi lever i en tid där demokratin tummas på – inte sedan Kalla kriget har demokratin mått så dåligt, enligt en rapport från V-Dem. Rysslands oprovocerade krigföring är ett slag i magen på demokratins grundprinciper.

Tyvärr har det senaste halvåret blottat hur skör freden och demokratin är. När demokratin tummas på måste omvärlden agera. Därför är det sorgligt att se hur stater runt om i världen, inte minst i vårt närområde, varit alldeles för långsamma.  Det offentliga ska skydda alla de individer som kollektivt utgör samhället. Likt 2015 ser vi en situation där stater inte fullföljer sina åtaganden, en situation där våra system inte fungerar. Svenska staten måste mångdubbla sina åtgärder. Civilsamhället kan inte på ideell grund lappa ihop hålen i samhällets skyddsnät. Regeringen måste mångdubbla och förenkla stödet till civilsamhällesaktörer som arbetar med flyktingmottagande i Sverige och med att stärka aktörer på plats i Ukraina. Regeringen måste också möta de unika behov som civilsamhällets paraplyorganisationer har i deras samordnande roll.

RFSL Ungdom är oerhört stolta över vårt vuxenförbund RFSL:s insatser i Ukraina. På grund av arbetets känsliga natur kan jag inte ge några detaljer, men RFSL har tagit en unik roll i att evakuera och stötta ukrainska hbtqi-personer och organisationer. Den rollen har man behövt ta på grund av att marginaliserade grupper såsom hbtqi-personer redan är extra utsatta; en utsatthet som ökar när samhällssystemet pressas, som i krigssituationer. RFSL uppger att det för hbtqi-personer till exempel kan röra sig om svårigheter att hitta skydd som tar emot eller accepterar hbtqi-personer. FN:s flyktingorgan UNHCR säger själva i en rapport från 2021 att hbtqi-personer exkluderas från humanitära insatser. Just på grund av vår målgrupps utsatthet krävs det riktade insatser. Och de riktade insatserna måste finansieras. Det är inte hållbart att sådant arbete grundas på insamling. UD måste stötta hbtqi-organisationer, för Ukrainas skull.

Om vi riktar blicken mot de stundande allmänna valen i Sverige kan vi skatta oss lyckliga som bor i en av 21 länder som enligt Democracy Index klassas som fullgoda demokratier. Valets utgång är oklart och vem som blir nästa statsminister vet ingen. Sverigedemokraterna agerar för att nedmontera vår demokrati och våra mänskliga rättigheter genom att systematiskt motarbera srhr- och hbtqi-frågor runt om i landet, ha riksdagsledamöter som vill kriminalisera pride och lägga ner sina röster i ett fördömande av Ungerns anti-hbtqi-lagar. Jimmie Åkesson kunde i februari i år inte välja mellan Putin och Trump. Får SD inflytande över kommande regering riskerar vi att demokratin nedmonteras. I Sverige och i Ukraina. Vi behöver raka motsatsen: en starkare demokrati. I Sverige, i Ukraina och i hela världen.

Kommande riksdag måste agera med krafttag för att värna de mänskliga rättigheterna, inte minst stärka asylrätten och rättssäkerheten i asylärenden. En rapport skriven av RFSL:s asyljurist Aino Gröndahl av RFSL från 2020 visar på att förbjudna ”diskretionskrav”, alltså krav på att en asylsökande ska dölja dess hbtqi-identitet, används i 53%  av ärenden från länder som Irak, Kenya, Etiopien, Jordanien, Libanon och Ryssland, där vår existens är kriminaliserad, i värsta fall med döden. Så ska det inte vara. RFSL Ungdom tar tydlig ställning mot alla inskränkningar mot asylrätten. Vi kräver en human asylpolitik.

Ukrainas sak är vår. Слава Україні!