Idag ändrade Folkhälsomyndigheten sina riktlinjer för vilka som ska erbjudas apkoppsvaccinet. Tidigare har endast så kallad postexpositionsprofylax varit möjlig i Sverige, vilket innebär att de personer som exponerats för viruset genom att till exempel ha haft sex med en apkoppssmittat har erbjudits sprutan. Den tidigare begränsade vaccintionsstrategin har enligt FHM berott på att Sverige endast fått 1 500 doser vaccin.

Men nu ska fler kunna ta del av lagret. Genom att ge vaccinet i överhuden istället för under huden räcker det med en betydligt mindre dos.

– Det är glädjande att vi nu kan rekommendera även en bredare användning och att fler personer kan få förebyggande behandling. Även om vi fortsatt har en brist på vaccin mot apkoppor kan fler nu erbjudas vaccination, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Vaccination kommer fortsatt att erbjudas till de som ingår i en smittspårning och som har haft nära fysisk kontakt med någon som har apkoppor, för att minska risken att sjukdomen bryter ut. Men också till personer som bedöms ha ”påtagligt hög risk att exponeras för apkoppor”. På FHM:s hemsida specificeras den gruppen som ”män som har sex med män och som har många sexuella kontakter”.

– Det är den behandlande läkaren som bäst kan bedöma individens behov av vaccination, i enlighet med aktuell prioriteringsgrund från Folkhälsomyndigheten, säger Tegmark Wisell.